Przyszłość do zbudowania

15 marca wydawnictwo Bęc Zmiana oddało w ręce czytelników książkę Emilii Kiecko pt. Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL.

Emilia Kiecko, „Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL", Wydawnictwo Bęz Zmiana (źródło: materiały prasowe)

Emilia Kiecko, „Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL", Wydawnictwo Bęz Zmiana (źródło: materiały prasowe)

Jak architekci i urbaniści w czasach PRL wyobrażali sobie miasta przyszłości? Wydana właśnie przez Bęc Zmianę książka, będąca pierwszym tak obszernym studium polskiej architektury i urbanistyki „jutra”, prezentuje projekty z lat 60. i 70. XX wieku. Wyjątkowe i niepublikowane wcześniej materiały archiwalne pokazują szeroki wybór znanych i zupełnie zapomnianych projektów, takich jak „miasta wstęgowe” Włodzimierza Gruszczyńskiego, futurologiczne jednostki mieszkalne Jana Głuszaka Dagaramy, Linearny System Ciągły Oskara Hansena, zespoły wieżowo-mostowe Wiesława Nowaka czy projekt Terra X Stefana Müllera.

Dr Emilia Kiecko – historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla młodych historyków sztuki (2015) oraz konkursu grantowego Narodowego Centrum Nauki „FUGA 5” (2016). Zajmuje się teorią architektury i urbanistyki XX wieku oraz utopiami architektonicznymi.

Emilia Kiecko, Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL
Premiera: 15 marca 2018 roku
Wydawnictwo Bęc Zmiana

Dodaj komentarz