„Czas Literatury” – nowy magazyn literacki

21 marca Biblioteka Kraków przy wsparciu Krakowskiego Biura Festiwalowego wprowadzi na rynek nowy magazyn literacki „Czas Literatury”. W piśmie publikować będą pisarze, poeci, reporterzy, tłumacze oraz krytycy.

„Czas literatury”, okładki magazynu (źródło: materiały prasowe)

„Czas literatury”, okładki magazynu (źródło: materiały prasowe)

W pierwszym wydaniu znajdziemy wywiad z Ryszardem Koziołkiem, esej Jacka Bocheńskiego, wiersze m.in. Beaty Bronakowskiej, Aldony Kopkiewicz i Zygmunta Ficka, a także tekst Anny Marchewki o książce Zapiski z domu wariatów Christine Lavant. Redaktorem naczelnym tytułu jest Jacek Hajduk.

„Czas Literatury” to nowy niezależny kwartalnik literacki. Pismo nie-polityczne, nie-ideologiczne i służyć ma realizacji celów jedynie literackich. Twórcy pisma, w duchu Międzynarodowej Karty PEN, wierzą, że: „Literatura, aczkolwiek w swojej genezie narodowa, nie zna granic i winna pozostać wspólną własnością narodów, bez względu na polityczne czy narodowościowe wstrząsy”.

Pismo kierujemy do ludzi zainteresowanych literaturą, ale niekoniecznie do jej znawców. Prezentować będziemy poezję i prozę, ale też ciekawe wywiady, wartościowe szkice, recenzje i omówienia, wspomnienia, przekłady (w tym z języków rzadkich), a ponadto nieznane z innych periodyków literackich, działy: Pisarz w pracy – poświęcony zagadnieniom warsztatowym, adresowany przede wszystkim do osób tworzących lub zaczynających tworzyć literaturę; Źródła kultury – przybliżający nowe tłumaczenia z literatur antycznych wraz z ułatwiającymi odbiór komentarzami; Wschody – wprowadzający w literaturę naszych wschodnich sąsiadów. – mówi Jacek Hajduk, redaktor naczelny magazynu.

„Czas Literatury” – nowy magazyn literacki
Premiera 21 marca, 2018 roku
Pismo powstaje w ramach współpracy Biblioteki Kraków oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego

Dodaj komentarz