Konferencja Muzeum w edukacji

We wrocławskich instytucjach od 21 do 23 marca odbywać się będzie konferencja poświęcona edukacji muzealnej, która ma stać się okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami.

Konferencja „Muzeum w edukacji”, fot. Łukasz Giza (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konferencja „Muzeum w edukacji”, fot. Łukasz Giza (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czy niemowlęta to pełnoprawni odbiorcy kultury? Jak prowadzić seniora przez wystawy pełne nagrań, aplikacji i migających ekranów? Na czym polega edukacja włączająca? Jak w XXI wieku uczyć historii i atrakcyjnie prezentować dziedzictwo? Na te i inne pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy marcowej konferencji Muzeum w edukacji. Wydarzenie jest adresowane do wszystkich, którzy zajmują się edukacją muzealną lub w niej aktywnie uczestniczą. Na trzydniowe spotkanie złożą się wystąpienia indywidualne w formie referatów, ale także panele dyskusyjne i warsztaty grupowe oraz zwiedzanie wystaw wrocławskich instytucji: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i działającego w jego strukturach Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Narodowego wraz z należącym do niego Pawilonem Czterech Kopuł, a także Centrum Historii Zajezdnia.

Udział w konferencji zapowiedział dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz niemal stu reprezentantów muzeów z całej Polski. Referaty wygłoszą przedstawiciele m.in. Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Konferencja Muzeum w edukacji to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń między teoretykami i praktykami – twórcami muzealnej oferty edukacyjnej, edukatorami a odbiorcami reprezentującymi różne grupy i środowiska: przedstawicielami wyższych uczelni, nauczycielami, rodzicami, seniorami i osobami z niepełnosprawnością. Celami spotkania są wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja do dalszych działań na płaszczyźnie edukacji muzealnej w Polsce.

Konferencja Muzeum w edukacji
Organizatorzy: Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Muzeum Pana Tadeusza
Od 21 do 23 marca 2018 roku
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Dodaj komentarz