• 2018-03-16

Agata Szuba. Gesty polemiczne

Od 16 marca w Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu będzie można oglądać wystawę Gesty polemiczne młodej wrocławskiej artystki Agaty Szuby.

Agata Szuba, Z cyklu „Z katalogu czynności uroczystych” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agata Szuba, Z cyklu „Z katalogu czynności uroczystych” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie pokazane zostaną najważniejsze cykle Agaty Szuby, prezentowane wcześniej na licznych wystawach indywidualnych i pokazach zbiorowych zarówno w kraju, jaki i za granicą, a także realizacje dotychczas nieupublicznione. Ekspozycja będzie miała charakter intermedialny, przedstawione zostaną dzieła wykonane w rożnych technikach, w tym fotografie, wideo, foto-instalacje.

Zaprezentowane realizacje, zarówno ze względu na rozwiązania formalne jak i czytelne przesłanie prac, stanowią ciekawą propozycję artystyczną. W swojej twórczości Szuba podejmuje dyskurs dotyczący podmiotowości artysty, uwarunkowań roli kobiety we współczesnym świecie i kulturze, z ironią dystansuje się do determinujących zachowania jednostki stereotypów, stawia pytania o sens codziennych gestów i działań.

Ekspozycja będzie otwarta dla zwiedzających już od 16 marca. W dniu wernisażu, 23 marca, odbędzie się premiera wydawnictwa towarzyszącego ekspozycji oraz przedstawienie jej dedykowane pióra Andrzeja Więckowskiego z udziałem zaproszonych, znakomitych gości.

Agata Szuba jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2014 roku jest pracownikiem naukowo-artystycznym w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP, w 2017 roku uzyskała tytuł doktora w PWSFTViT w Łodzi. W swojej twórczości wykorzystuje różnorodne media artystyczne: fotografię, wideo, realizacje multimedialne, działania performatywne oraz rysunek i grafikę. W Pracowni Fotografii Intermedialnej współrealizuje międzyuczelniany projekt badawczy Made in Photo: kreacyjne, inscenizacyjne i intermedialne cechy realizacji fotomedialnych.

Artystka współpracuje z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego; od grudnia 2015 roku pełni funkcję kuratora Galerii Photozona, dla której realizuje zróżnicowany program wystawienniczy, cechu­jący się inter­me­dial­nością warun­ku­ją­cą moż­li­wość prze­nie­sie­nia doświad­czeń z tra­d­cyj­nych obsza­rów pla­stycz­nej dzia­łal­no­ści foto­gra­fii w nową estetyczną przestrzeń interdyscyplinarną, korzystającą z mediów tra­dy­cyj­nych i cyfro­wych.

Agata Szuba. Gesty polemiczne
Kurator: Manfred Bator
Od 16 marca do 7 kwietnia 2018 roku
Wernisaż: 23 marca 2018 roku, godz. 17.00
Galeria FOTO-GEN we Wrocławiu

Dodaj komentarz