Konferencja naukowa: Hide-and-seek

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki zaprasza 15 i 16 marca na konferencję naukową Hide-and-seek: Absence, invisibility, and contemporary art practices.

Konferencja naukowa „Hide-and-seek” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konferencja naukowa „Hide-and-seek” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Problematyka konferencji Hide-and-seek: Absence, invisibility, and contemporary art practices skupia się na niewidoczności i niewidzialności sztuki w szeroko pojmowanej sferze publicznej. Kwestie te dotyczą zarówno przestrzeni miejskiej, niemiejskiej, internetu, jak i instytucji wystawienniczych, publicznych kolekcji sztuki współczesnej, a także festiwali i przeglądów sztuki. Podczas konferencji przyjrzymy się (niewidocznym) praktykom artystycznym i instytucjonalnym, które zakładają skuteczność i aktywność społeczną. Ich pozostawanie w cieniu wcale bowiem nie musi oznaczać porażki.

Program:

15 marca

 • 10.00 – 10.30 Otwarcie
 • 10.30–11.30 Wykład: Małgorzata Bogdańska, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Trudna sztuka. Obiekty współczesne w kolekcjach instytucji publicznych

(Nie)widoczny przedmiot sztuki. Moderatorka: Anna Lebensztejn

 • 11.30 – 11.50 Zofia Kerneder, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Jak to jest zrobione, czyli o tym, co widz powinien a czego nie musi wiedzieć o dziele sztuki w kontekście wytworów współczesnych artystów…
 • 11.50 – 12.10 Hanna Doroszuk, Uniwersytet Warszawski, Muzeum Narodowe w Warszawie. Znikające przedmioty w praktykach kuratorskich Georgesa Didi-Hubermana
 • 12.10 – 12.30 Julia Gnatowska, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ewakuacja dzieł sztuki
 • 12.30 – 12.50 Dyskusja

Strategie (nie)widzialności 1. Moderator: Łukasz Białkowski

 • 14.00 – 14.20 Marta Świetlik, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niewidzialna ręka sztuki
 • 14.20 – 14.40 Dorota Groblena. O strategiach widzialności/niewidzialności sztuki publicznej na przykładzie projektu Joanny Rajkowskiej Minaret
 • 14.40 – 15.00 Jędrzej Wijas, Trafostacja Sztuki w Szczecinie. Sztuka, pamięć i anioł
 • 15.00 – 15.20 Zofia Małkowicz, Instytut Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Artystyczne poszukiwania: apel o widoczność sztuki
 • 15.20 – 15.40 Dyskusja

Strategie (nie)widzialności 2. Moderator: Krzysztof Siatka

 • 16.00 – 16.20 Monika Weychert-Waluszko, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie. Recepcja Grupy Działania i 111 (Lucim), czyli jak zniknąć z historii sztuki
 • 16.20 – 16.40 Agata Stronciwilk, Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Znikający smak. O doświadczeniu zmysłowym w realizacjach artystycznych
 • 16.40 – 17.00 Małgorzata Kaźmierczak, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Perfoaktywizm. Od Three weeks in May do Museum Of Arte Uti
 • 17.00 – 17.20 Katarzyna Maniak, Niewidzialna płeć dla pola sztuki. Guerrilla Girls
 • 17.20 – 17.40 Dyskusja

16 marca:

 • 11.00 – 11.45 wykład Sławy Harasymowicz (University for the Creative Arts w Canterbury, Central Saint Martins w Londynie). Stage-point 1
 • 11.45 – 12.00 przerwa na kawę

Wprowadzenie (nie)widzialności. Prowadząca: Karolina Kolenda

 • 12.00 – 12.20 Lada Nakonechna. Formowanie widza w ramach artystycznych praktyk edukacyjnych ustanowionych przez organizację Method Fund
 • 12.20 – 12.40 Ralf Sander, Ulster University. Czy pragnienie niewidoczności i braku w sztukach wizualnych stanowi wyraz Zeitgeistu
 • 12.40 – 13.00 Barbara Tiberi, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”. Coincidentia Oppositorum. Dzieła Giovanni’ego Anselmo pomiędzy widzialnym i niewidzialnym
 • 13.00 – 13.20 Deirdre M. Smith, University of Texas w Austin. Artiste Anonyme / Anonimowy artysta konceptualny /, Umjetnik u krizi: imiona i bezimienność Gorana Trbuljaka
 • 13.20 – 13.40 dyskusja
 • 13.40 – 16.00 przerwa obiadowa
 • 16.00 – 17.30 wykład Stephena Wrighta. Najpierw ucieczka
 • 19.00 Stage point 1, akcja artystyczna Sławy Harasymowicz

Wykłady odbędą się w języku polskim (15 marca) i angielskim (16 marca).

Organizatorzy: Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Komitet organizacyjny: Łukasz Białkowski, Karolina Kolenda, Anna Lebensztejn, Kinga Olesiejuk, Krzysztof Siatka

Konferencja Hide-and-seek: Absence, invisibility, and contemporary art practices
15, 16 marca 2018 roku
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Dodaj komentarz