Prawa kobiet = Prawa człowieka

Hasło Prawa kobiet = Prawa człowieka wydaje się być trafnym tytułem wystawy plakatów dotyczących walki o prawa kobiet. Sformułowanie to, używane przez ruch feministyczny, było także tytułem ważnego przemówienia Hillary Clinton podczas Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet pod egidą ONZ, która miała miejsce w Pekinie w 1995 roku.

Raffin Julie, „Right To Education” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Raffin Julie, „Right To Education” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W swoim wystąpieniu Hillary Clinton podkreśliła, że „gdyby określenie prawa kobiet było zamienne z terminem prawa człowieka, świat byłby lepszym miejscem, ponieważ prawa człowieka to prawa kobiet, tych które wychowują dzieci naszego świata, opiekują się osobami starszymi, prowadzą firmy, pracują w szpitalach, walczą o lepszą edukację i lepszą opiekę zdrowotną”.

Sytuacja nierównego traktowania obu płci wciąż pozostaje głęboko zakorzeniona w każdym społeczeństwie. Kobiety nadal nie mają dostępu do godnej pracy, są ofiarami segregacji zawodowej oraz różnic płacowych. Kobietom często odmawia się choćby podstawowej edukacji i opieki zdrowotnej. Kobiety cierpią z powodu przemocy i dyskryminacji. I wciąż są niedostatecznie reprezentowane przy podejmowaniu ważnych decyzji politycznych i gospodarczych.

W wielu kulturach patriarchalnych kobiecą seksualność w dużej mierze kontrolują i określają mężczyźni, a kobiety mają jedynie minimalną kontrolę nad własnym ciałem. Źródeł przemocy seksualnej szukać należy w ideologii dającej mężczyznom przyzwolenie na seksualne wykorzystywanie kobiet. Tymczasem systemy społeczne pozostawiają kobietom niewiele prawnie usankcjonowanych możliwości odrzucania propozycji seksualnych. To przyzwolenie może przybierać różne formy, w zależności od danej kultury. Prawa człowieka, a tym samym prawa kobiet są łamane każdego dnia. Gwałt i brutalność w stosunku do kobiet stają się narzędziem w czasie konfliktu zbrojnego. To kobiety i dzieci stanowią większość uchodźców na całym świecie. Gdy kobiety nie mają wpływu na zmiany polityczne, są jeszcze bardziej narażone na nadużycia.

Wystawa prezentuje plakaty projektowane przez kobiety i przez mężczyzn. Jej ideą jest uświadomienie odbiorcy skali problemu i pomoc w zrozumieniu jak istotną rolę mogą odgrywać sami obywatele w procesie ochrony i propagowania praw człowieka, w przezwyciężaniu stereotypów związanych z nierównym traktowaniem obu płci, a także w promowaniu praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz w ochronie dziewcząt i kobiet przed przemocą.

Plakaty propagują równouprawnienie kobiet i pełne uczestnictwo w życiu społecznym, a jednocześnie kwestionują normy religijne i kulturowe, a także postawy patriarchalne, które wyznaczają kobietom rolę podrzędną, ograniczając ich szansę na rozwój.

Plakaty zostały zaprojektowane tak, aby wzbudzać u odbiorców poczucie empatii i współodpowiedzialności, chęć rzucenia wyzwania dominującym postawom, a także skłonić do walki z dyskryminacją i nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn. Każdy z nic ma wywołać dyskomfort i poruszyć.

Prawa kobiet = Prawa człowieka
Plakaty poświęcone prawom kobiet z kolekcji Elizabeth Resnick
Od 13 marca do 31 sierpnia 2018 roku
Otwarcie: 13 marca 2018 roku, godz. 18.00
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie

Dodaj komentarz