• 2018-03-12

Życie polityczne Łodzi w II RP

13 marca w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Łódź Niepodległa. Tym razem prof. Przemysław Waingertner poprowadzi wykład pt. Życie polityczne Łodzi w II Rzeczypospolitej.

„Życie polityczne Łodzi w II Rzeczypospolitej” – wykład prof. Przemysława Waingertnera (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Życie polityczne Łodzi w II Rzeczypospolitej” – wykład prof. Przemysława Waingertnera (źródło: materiały prasowe organizatora)

W wykładzie zostaną nakreślone historyczne, polityczne, społeczne, ekonomiczne i narodowościowe uwarunkowania determinujące kształt życia politycznego w Łodzi w początkach niepodległości. Zaprezentowani zostaną głowni aktorzy – partie i politycy – sceny politycznej miasta nad Łódką oraz zmiany, jakim podlegała Łódź najpierw w warunkach funkcjonowania państwa demokratycznego, następnie systemu autorytarnego, wreszcie w obliczu zagrożenia agresją niemiecką. Przedmiotem wykładu będzie również funkcjonowanie łódzkiego samorządu i jego działalność, jego osiągnięcia i porażki w okresie Drugiej Niepodległości.

Przemysław Waingertner (Katedra Historii Polski Najnowszej UŁ) urodził się 1969 roku w Łodzi. Jest historykiem, publicystą, badaczem dziejów polskiej myśli politycznej i oręża polskiego w XX wieku, życia politycznego II RP oraz historii Łodzi i regionu. Napisał kilkanaście monografii (np. Trzy pokolenia konspiracji;Ostatni lodzermensch), artykułów w periodykach historycznych oraz w prasie.

Wstęp wolny.

Życie polityczne Łodzi w II Rzeczypospolitej – wykład prof. Przemysława Waingertnera
W ramach cyklu Łódź Niepodległa
13 marca 2018 roku, godzina 18.00
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Dodaj komentarz