Podyskutujmy o sztuce akcji w Polsce

15 marca Galeria Labirynt w Lublinie zaprasza na panel dyskusyjny wokół książki Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce Łukasza Guzka. Autor przygląda się w niej sztuce akcji w kontekście przemian zachodzących w sztuce od połowy lat 60. do końca lat 80. W dyskusji wezmą udział m.in.: Łukasz Guzek, Paulina Kempisty, Tadeusz Mroczek, Magdalena Ujma, Waldemar Tatarczuk.

Jan Świdziński, „Zamazywanie”, 1983, fot. Andrzej Polakowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jan Świdziński, „Zamazywanie”, 1983, fot. Andrzej Polakowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce stanowi podsumowanie badań i doświadczeń zebranych w pracy z artystami od początku lat 90. Zawiera kompleksowe opracowanie problematyki sztuki akcji w powiązaniu z przemianami zachodzącymi w sztuce od połowy lat 60. do końca lat 80.

Podział tego okresu odzwierciedla zmienne narracje dominujące w świecie sztuki. Na podstawie analiz strukturalnych zostały wyodrębnione środki artystyczne i formy wspólne dla budowy dzieł sztuki akcji oraz konteksty ich stosowania. Zarazem uchwytne stały się dwa komplementarne procesy: usamodzielniania się sztuki akcji jako nurtu i „performatyzacji sztuki” – uwzględniania jej zmienności, wielomedialności i wielodyscyplinarności. Metoda rekonstrukcji pozwala opisać dynamikę sprzężeń zwrotnych między historią a współczesnością i dokonać zarówno rewizji historii sztuki, jak i zakorzenić w niej sztukę współczesną.

Łukasz Guzek – ukończył historię sztuki i obronił doktorat w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki. W pracy zawodowej łączy badania naukowe historyka sztuki z krytyką sztuki oraz praktyką kuratora i organizatora wydarzeń artystycznych i konferencji. Jest adiunktem w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Interesuje się sztuką XX wieku – zwłaszcza sztuką konceptualną i postkonceptualną. Od początku lat 90. zajmuje się sztuką akcji, w tym sztuką performance. Od 2009 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Sztuka i Dokumentacja”. Jest członkeimCzłonek AICA i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

Wstęp wolny.

Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce – spotkanie wokół książki Łukasza Guzka
15 marca 2018 roku, godzina 17.00
Galeria Labirynt w Lublinie

Dodaj komentarz