Chcę, abyś podczas wizyty u znajomych chwycił mnie za rękę…

Polifoniczny charakter rzeczywistości, dał każdemu równe szanse do kreowania własnego wizerunku i opowiadania swojego życia niczym bajki. Wiele aspektów cyfrowej egzystencji wyraźnie wpływa na postrzeganie świata na polu niewirtualnym. I odwrotnie!

Przemysław Jeżmirski, „Chcę, abyś podczas wizyty...” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przemysław Jeżmirski, „Chcę, abyś podczas wizyty...” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cielesna strona naszego jestestwa stale konkuruje z jej z dygitalnymi awatarami. Trwa wyścig, czyje życie okaże się ciekawszym, ładniejszym lub bogatszym. Jest fajnie! Nie wypada teraz umierać, chorować i starzeć się. Nie wypada mieć ciała niedoskonałego. Nie wypada się nudzić i przegrywać. Celem jest podróż sama w sobie, podróż ku przygodzie i zwycięstwu. U boku księcia, z księżniczką pod rękę. Na białym rumaku, o lśniącej karoserii, z turbiną w 2,0. Od Hurghady po Londyn, z Koluszek do Malezji…

Chcę, abyś podczas wizyty u znajomych chwycił mnie za rękę i zabrał do innego pokoju, bo czujesz, że już nie możesz wytrzymać i musisz kochać się ze mną tu i teraz. Chcę powstrzymywać jęki, próbować być cicho, bo ktoś nas może usłyszeć.

Wystawa składać się będzie z 11 instalacji tworzących pewien logiczny ciąg inspirowany badaniami Władimira Proppa dotyczącymi budowy i funkcji bajki. Sens każdej z instalacji będzie zatem inspirowany zagadnieniami opisywanymi przez rosyjskiego badacza. Instalacje będą mieć charakter konstrukcji interaktywnych / software’owych, projekcji video oraz instalacji przestrzennych. Przewidywany jest też wątek performatywny podczas otwarcia. Władimir Propp był reprezentantem szkoły rosyjskich formalistów, bardzo rozszerzył ich metodę. Zajmował się strukturami narracyjnymi. Sławę przyniosła mu analiza struktury baśni ludowych (tzw. bajki magicznej), początkowo jednak nie wykraczała ona poza Rosję. Dopiero odkrycie jego epokowej pracy przez francuskich strukturalistów na czele z Lévi-Straussem, który zachwycił się jego analizą, rozpoczęło światową karierę jego książki.

Omawiany projekt ma charakter wystawy, która jest jednocześnie wynikiem działań badawczych zrealizowanych w ramach programu utrzymania potencjału badawczego Wydziału Artystycznego ASP w Katowicach, dofinansowanego grantem dla młodych naukowców i uczestników środowiskowych studiów doktoranckich.

Przemysław Jeżmirski (1985) – doktorant na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, kierunków kulturoznawstwo oraz organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Studiował także na Akademie der bildenden Künste w Wiedniu. Artysta multimedialny, często zaangażowany w projekty z pogranicza sztuk cyfrowych, video, instalacji czy performance. Kurator w Galerii Wąskiej w Katowicach jak również współtwórca i kurator przestrzeni Minus1.artspace w Katowicach. Nie potrafi ładnie malować ani rysować. Prywatnie: zapalony turysta i radykalny cyklista miejski.

Andrzej Tobis: Przemysław Jeżmirski jest artystą progresywnym, operującym bardzo współczesnymi środkami wyrazu. Jest uważnym i świadomym obserwatorem zjawisk z pogranicza sztuki, socjologii i kultury. Jego postrzeganie i interpretowanie rzeczywistości jest według mnie unikalne, ponieważ łączy on w sobie dwie perspektywy – z jednej strony jest „pełnokrwistym”, aktywnym użytkownikiem współczesnych narzędzi i środków komunikowania, głównie mediów społecznościowych, a z drugiej strony, jest na tyle dojrzały i świadomy, że potrafi spojrzeć na całą tę sferę z dystansu, i jako artysta użyć w swoich sieciowo-performatywnych przedsięwzięciach mechanizmów w niej zachodzących.

Obserwuję jego działania artystyczne z dużym zainteresowaniem, widzę je jako dziejący się tu i teraz eksperyment w procesie. Myślę też że podobnie postrzega je sam Przemysław Jeżmirski. Pojawiające się w procesie wnioski, stymulują kolejne artystyczne decyzje, co sprawia, że artystyczne działania Przemysława Jeżmirskiego mają też wymiar badawczy. Oczywiście nie są to naukowe badania w ścisłym sensie tego słowa. Rzeczywistość dziejąca się, rzeczywistość w procesie, sprawia że punkty odniesienia są zmienne – w takim środowisku działalność artystyczna, zanurzona w płynnej rzeczywistości jest bardzo dobrym narzędziem rozpoznania procesów społeczno-kulturowych, w których wszyscy jesteśmy zanurzeni. Przemysław Jeżmirski z możliwości tych w pełni korzysta.

Przemysław Jeżmirski. Chcę, abyś podczas wizyty u znajomych chwycił mnie za rękę…
Kurator: Andrzej Tobis
Konsultacje merytoryczne: Sławomir Brzoska
Otwarcie: 8 marca 2018 roku, godz. 18.00
Od 8 do 29 marca 2018 roku
Rondo Sztuki w Katowicach

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR