A My po ESK. Ekspresja, struktura, kolor

Już 9 marca rozpocznie się wystawa zatytułowana A my po ESK. Ekspresja. Struktura. Kolor, będąca zbiorem prac autorów związanych z wrocławskimi galeriami.

„A My po ESK. Ekspresja.Struktura.Kolor” (źródło: materiały prasowe)

„A My po ESK. Ekspresja.Struktura.Kolor” (źródło: materiały prasowe)

Wystawa A my po ESK. Ekspresja. Struktura. Kolor kontynuuje serię autopodsumowań prezentowanych przez Oddział Dolnośląski Związku Polskich Artystów Plastyków na przestrzeni lat we wrocławskich galeriach. Część wystawy, któara jest eksponowana w galerii Awangarda BWA Wrocław, przygotowana została przez Alicję Klimczak-Dobrzaniecką, która na zaproszenie związku zestawiła prace artystów zgromadzonych w związku z realizacjami twórców niezrzeszonych. Tytułowy skrót ESK, który twórcy wystawy rozwijają jako: ekspresja – struktura – kolor, odnosi się również do czasowego klucza wyboru prac. Prezentowane na wystawie realizacje powstały w latach 2014–2016, czyli w okresie pełnienia przez Wrocław funkcji Europejskiej Stolicy Kultury. Jak twórcy związani z dolnośląskim ZPAP wykorzystali potencjał tego wydarzenia? Czy strukturalne i intelektualne impulsy związane z nim przeniknęły do funkcjonowania lokalnego środowiska? Jak zaproponowane przez organizatorów kategorie przełożą się na jego obraz w stworzonej siłą związkowej samoorganizacji wystawie przekonamy się już 9 marca.

A My po ESK. Ekspresja, struktura, kolor
Kuratorka: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka
Od 9 marca do 29 kwietnia 2018 roku
Galeria Awangarda BWA, Wrocław

Dodaj komentarz