Błażej Ostoja Lniski w Galerii XX1 w Warszawie

Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza do Galerii XX1 w Warszawie na wystawę pt. MiejsceBłażeja Ostoi Linskiego.

Błażej Ostoja Lniski, „My way”, 2017, archiwum autora (źródło: materiały prasowe organizatora)

Błażej Ostoja Lniski, „My way”, 2017, archiwum autora (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obrazy, które maluję można lapidarnie określić jako obiekty wagi ciężkiej. W całej mojej twórczości dominuje wertykalizm, co można interpretować jako swoistą refleksję nad problemem przemijania. Moje malarstwo nie ma w sobie nic z pośpiechu, łapczywości, jest rezultatem powolnej syntezy, nie – nagłego olśnienia. Obrazy są zapisem w czasie, trwają, wchłaniają czas w siebie. Większość moich prac zasadza się na powtórzeniu. Piszę te same słowa, frazy, smakując ich dźwięk, wyciszając inne myśli. Dlatego struktura każdego obrazu jest złożona, warstwa górna jest zwielokrotnieniem i multiplikacją frazy inicjującej.

W moich obrazach wszystko nawarstwia się, mnoży. Istotny jest dla mnie moment, kiedy stare zostaje strącone w przeszłość, zdegradowane poprzez nałożenie nowej warstwy. Takie działanie sprawia, że zachodzi zjawisko prześwitywania, tu i teraz, versus tam i niegdyś. Każda nowa warstwa istnieje w takiej, a nie innej formie, dzięki swoim poprzedniczkom, to znaczy każda uzurpacja jest pozorna. Przypomina to nieco ruch zachodzący w nieuchronnym przekształcaniu się awangardy w klasykę. Taka walka trwa do momentu, kiedy nie uznam za stosowne, że obraz nasycił się wystarczająco. Tak rozumiany obraz jest rodzajem rekonstrukcji, dokonuje się w nim proces scalania. Można powiedzieć, że w swoim malarstwie idealizuję formę, jest w tym dużo prawdy.

Błażej Ostoja Lniski

Błażej Ostoja Lniski – urodzony w 1974 w Czersku. W latach 1994–1999 studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa u prof. Rajmunda Ziemskiego, aneks z litografii u prof. Władysława Winieckiego. Od 1999 roku związany z macierzystą uczelnią. Profesor sztuk plastycznych, kierownik Pracowni Litografii, Dziekan Wydziału Grafiki (2012–2016, 2016–2020). Uprawia malarstwo i grafikę (głównie litografia).

Błażej Ostoja Lniski. Miejsce
Od 9 marca do 6 kwietnia 2018 roku
Wernisaż: 8 marca 2018 roku, godz. 18.00
Galeria XX1 W Warszawie

Dodaj komentarz