Kto zajmie się tekstami Mykoły Chwylowego?

Informujemy, że Iwona Boruszkowska, przedstawicielka zespołu Ośrodka Badań nad Awangardą UJ, otrzymała grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na tłumaczenie i opracowanie edycji krytycznej pism ukraińskiego awangardysty, Mykoły Chwylowego.

Iwona Boruszkowska, fot. Leszek Zych/POLITYKA (źródło: dzięki uprzejmości Ośrodka Badań nad Awangardą UJ)

Iwona Boruszkowska, fot. Leszek Zych/POLITYKA (źródło: dzięki uprzejmości Ośrodka Badań nad Awangardą UJ)

Opracowanie naukowe i edycja krytyczna pism Mykoły Chwylowego (18931933) w IV tomach w tłumaczeniu z języka ukraińskiego to projekt krytyczno-edytorski, którego częścią ma być niemal całościowy przekład i opracowanie naukowe twórczości jednego z najwybitniejszych prozaików „rozstrzelanego odrodzenia” i ideologa dyskusji literackiej, prawie zupełnie nieznanego poza wąskim gronem ekspertów.

W zespole projektowym znaleźli się wybitni polscy ukrainiści i tłumacze literatury ukraińskiej, o znacznym dorobku i z doświadczeniem w propagowaniu literatury i kultury ukraińskiej w Polsce. Podczas pracy nad projektem przewidziano nie tylko wydanie czterech tomów poezji, prozy i manifestów Chwylowego (w TAiWPN UNIVERSITAS), ale także konferencje na temat twórczości pisarza i popularyzatorskie wykłady. Projekt jest ciekawą propozycją otwarcia na nowo dyskusji na temat modernizmów krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Grant NPRH dla Iwony Boruszkowskiej
28 lutego 2018 roku

1 komentarz do artykułu “Kto zajmie się tekstami Mykoły Chwylowego?”

  1. Adam

    Gratuluje, o nim pierwszy i ostatni raz słyszałem podczas wiosny Solidarności, a Jego krążącym po Ukrainie Manifeście

Dodaj komentarz