Dominik Lejman. Opatrzenie

Opatrzenie to pierwsza przeglądowa wystawa Dominika Lejmana w Gdańsku, prezentująca w ujęciu problemowym ważniejsze prace artysty z ostatniej dekady.

Dominik Lejman, „Opatrzenie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dominik Lejman, „Opatrzenie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Za klucz wystawy posłuży podwójne znaczenie słowa „opatrywać” w języku polskim. Pierwsze, jako „opatrywanie” w sensie cielesnym, np. opatrywanie ran, drugie, jako proces „opatrywania”, czyli zanikania znaczenia i siły przekazu poprzez powtórzenie spojrzenia, gdy mówimy, że coś się „opatrzyło”.

Dominik Lejman (1969) studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku w latach 1989-1993 oraz w Royal College of Art w Londynie w latach 1993-1995. Od 2005 roku prowadzi II Pracownię Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Zajmuje się malarstwem, które łączy z projekcjami wideo, realizuje wideofreski i prace w formie wielkoformatowych projekcji. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych oraz projektów publicznych (m. in. stałe instalacje w szpitalach w Nowym Jorku i w Cleveland).

Dominik Lejman. Opatrzenie
Kuratorka: Jadwiga Charzyńska
Koordynacja: Michalina Domoń
Od 9 marca do 27 maja 2018 roku
Wernisaż: 9 marca 2018 roku, godz. 18.00
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 w Gdańsku

Dodaj komentarz