Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Projekt Edukacja Artystyczna 2018

Informujemy o wynikach IV edycji Projektu Edukacja Artystyczna 2018 – ogólnopolskiego konkursu na najlepszy dyplom, który powstał na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w latach 2015, 2016 i 2017.

Ogólnopolski Konkurs Projekt Edukacja Artystyczna 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ogólnopolski Konkurs Projekt Edukacja Artystyczna 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jury artystyczne w składzie: Anna Hryniewiecka (Dyrektor CK Zamek, Poznań), Michał Lasota (Galeria Stereo, Warszawa), Agata Rodriguez (Rodriguez Gallery, Poznań) przyznało następujące nagrody za pracę artystyczną:

Nagroda główna za pracę artystyczną (2000 zł)

Adrianna Gołębiewska. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych tytuł pracy artystycznej: Ogródki działkowe. Wielokanałowa instalacja site specific (Część I), Laurka dla najbliższych – obiekty rzeźbiarskie oraz dokumentacja działań w przestrzeni w formie książki artystycznej, inspirowane fenomenem polskich ogródków działkowych (Część II) promotor: dr Łukasz Ogórek (Część I), prof. dr hab. Marek Wagner (Część II)

Wyróżnienia honorowe za pracę artystyczną:

Paulina Gołoś. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, tytuł pracy artystycznej: Droga do domu, promotor: dr hab. Elżbieta Jabłońska

Barbara Mydlak. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych, tytuł pracy artystycznej: Powrót do domu (Część I), Czuwanie (Część II), Dzienniki żałobne (Część III), promotor: dr hab. Rafał Sobiczewski (Część I), dr hab. Krzysztof Rynkiewicz (Część II), dr hab. Magdalena Soboń (Część III)

Jury teoretyczne w składzie: dr hab. Piotr Korduba (UAM, Poznań), dr Liliana Bieszczad (UJ, Kraków), dr Tomasz Mikołajczak (ASP, Wrocław) przyznało następujące nagrody za pracę teoretyczną:

Nagroda główna za pracę teoretyczną (2000 zł):

publikacja fragmentu pracy w „Zeszytach Artystycznych”, Daria Grabsztunowicz. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa tytuł pracy teoretycznej: Problematyka bezdomności w sztuce przełomu XIX i XX wieku, promotor: dr hab. Izabela Kowalczyk prof. ndzw. UAP

Wyróżnienia honorowe za pracę teoretyczną:

Klaudia Eckert, Uniwersytet Opolski, Wydział Sztuki, tytuł pracy teoretycznej: Cichym ścigałam ją lotem. Autoanalityczny i paraautobiograficzny charakter cyklu i dzieł cyklicznych w sztuce współczesnej na przykładzie twórczości Izabeli Gustowskiej, promotor: dr hab. Kazimierz Ożóg prof. UO

Adrianna Gołębiewska, tytuł pracy teoretycznej: Tendencje performatywne w sztuce multimedialnej, promotor: prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński,

Katarzyna Maria Schulz, tytuł pracy teoretycznej: Potencjalny odbiorca dzieła sztuki. Problemy z odbiorem sztuki współczesnej, promotor: dr hab. Marzena Huculak prof. UWM

Ogólnopolski Konkurs Projekt Edukacja Artystyczna 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ogólnopolski Konkurs Projekt Edukacja Artystyczna 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Projekt Edukacja Artystyczna 2018
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Dodaj komentarz