Wielka Kronika Marcina Zawickiego

Wielka Kronika to premierowa wystawa najnowszych obrazów Marcina Zawickiego wzbogacona o kilka prac z serii Homoiomerie oraz obiekty przestrzenne.

Marcin Zawicki, bez tytułu, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marcin Zawicki, bez tytułu, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obrazy Marcina Zawickiego, które pojawiły się kilkakrotnie na wystawach Bielskiej Jesieni, zwróciły uwagę widzów niezwykłą przestrzenią i realnością namalowanych fantastycznych kształtów. Prawdziwość przedstawień tych form biomorficznych wynika z faktu, że artysta rzeczywiście stwarza ich trójwymiarowe modele. Na wystawie zobaczymy zarówno obrazy, jak i rzeźby, tworzące niezwykłe kolekcje kształtów i kolorów.

Oś wystawy stanowi problem materii i jej przeobrażeń: zagadnienie rzeczywistości widzialnej i jej relacji do świata fizycznego; prawda zawarta w reprezentacji. Alchemiczne przeistoczenia, próba zapanowania nad materią, zrozumienia i powtórzenia zasad, które z perspektywy nauk przyrodniczych, widziane oczami świata i konstytuującej je „natury rzeczy”, są regułami prostymi, najbardziej oczywistymi. Oczekiwany awans ołowiu na drogocenne złoto zdaje się być na wyciągnięcie ręki, jednak im bliżej sukcesu, tym blask rezultatu (drogocenny kruszec) zdaje się blednąć na rzecz istoty samego procesu transmutacji. Bo jeśli ta, to i każda inna przemiana zdaje się być możliwa.

Cudowne przeistoczenie obrazu jest zaklęte w pierwszym dotyku pigmentu na jego białej powierzchni. W jednej chwili prostokąt, figura dwuwymiarowa, przeistacza się w formę przestrzenną: otwiera do wewnątrz i na zewnątrz. Finestra aperta zagląda w głąb siebie, a wektor pigmentu w kierunku oka patrzącego. Obraz – przedmiot, nabywszy siłę reprezentacji, odnosi się poza siebie: w tej chwili staje się przezroczysty. Znika. Czary – opisuje Marcin Zawicki.

Marcin Zawicki – urodzony w 1985 roku w Szczecinie. Dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2010 roku. Pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni, gdzie w 2015 roku obronił doktorat z wyróżnieniem. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacjami przestrzennymi. Uczestnik wystawy finałowej 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej. Laureat wielu konkursów, m. in. Nagrody Rektorów ASP w konkursie „Najlepsze Dyplomy ASP w Polsce w 2010”, Nagrody specjalnej w 7. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2010), wyróżnienia jury na 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2013, wyróżnienia Pisma Artystycznego „Format” w 10. Konkursie Gepperta (2011), Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury (2011), Nagrody Rektora ASP (2013, 2015). Nominowany do Pomorskiej Nagrody Artystycznej 2016 w kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna. Prace w kolekcjach prywatnych oraz kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Marcin Zawicki. Wielka Kronika
Od 2 marca do 2 kwietnia 2018 roku
Wernisaż: 2 marca 2018 roku, godz. 18.00
Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej

Dodaj komentarz