Mija termin zgłaszania prac do konkursu transgrafia!

Jeżeli jesteś artystą. Jeżeli myślisz graficznie. Jeżeli chcesz komentować rzeczywistość. Jeżeli kreujesz współczesność w sposób niestandardowy i potrafisz wyrazić to poprzez obraz – zaprezentuj się na wystawie transgrafia!

transgrafia 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

transgrafia 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorzy o konkursie: Kultura graficzna jest przestrzenią, w której funkcjonujemy, i która codziennie oddziałuje na naszą wrażliwość. Od jej wartości i walorów artystycznych zależy jakość naszego życia i zdolność do odczuwania piękna. transgrafia to przestrzeń, która ma ambicje aktywnego włączenia się w ten kreacyjny i edukacyjny wymiar sztuki. Różnorodność, wolność myślenia, przesuwanie granic percepcji – to określenia, którymi chcemy posługiwać się mówiąc o transgrafii.

Nie wartościujemy Twojej artystycznej kreacji. Liczymy na dzieła, które przekroczą granice warsztatowego kanonu i wyznaczą nowe trendy w grafice, gdzie przenikają się różne media i techniki plastyczne: grafika warsztatowa, użytkowa, multimedia, animacje, instalacje, mappingi, komiksy, murale, tatuaże, czy przestrzeń graficzna właściwa dla gier komputerowych.

transgrafia to szansa na dialog między środowiskami artystycznymi i odbiorcami kultury. Nie traktujemy jej jako miejsca konfrontacji i wyścigu po nagrody, ale przede wszystkim pragniemy, żeby spotkali się tu ludzie manifestujący swoją artystyczną niezależność. Sztuka jest przecież przestrzenią wolności i nie może podlegać ideologicznym nakazom czy finansowemu szantażowi.

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, dzięki swojemu 50-letniemu doświadczeniu i światowej renomie, rozumie potrzebę stworzenia nowej przestrzeni prezentacji dla polskiej grafiki. Dlatego chcemy żeby transgrafia była wydarzeniem cyklicznym, skierowanym do polskich artystów. transgrafia to połączenie otwartości i profesjonalnie zaprojektowanej narracji wystawienniczej.

Kryterium oceny nadsyłanych dzieł będzie ich wyjątkowość, walory artystyczne, otwartość na dialog ze współczesnością i możliwości realizacyjne. Dla twórcy najbardziej poruszającego i istotnego dzieła przewidziana została wystawa indywidualna w Galerii Centrum MCSG przy Rynku Głównym w Krakowie wraz z katalogiem. Wszelkie informacje dotyczące selekcji, obrad jury, kwestii organizacyjnych oraz wystawy indywidualnej znajdują się w Regulaminie transgrafii.

Wystawę tworzy zespół jurorów – specjalistów z zakresu różnych form wypowiedzi graficznej, który dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń. Proponujemy wyjątkową przestrzeń dawnej fabryki tytoniu w centrum miasta, popularnym miejscu spotkań krakowian i ludzi z całego świata. Oferujemy ponad 1000 m2 otwartej przestrzeni na Dolnych Młynach. Dzięki transgrafii mamy szansę przywołać najlepsze tradycje artystycznego Krakowa i zostawić trwały ślad w świadomości odbiorców kultury.

Kuratorka wystawy: Katarzyna Wojtyga

Konkurs transgrafia 2018
Zgłoszenia do 4 marca 2018 roku

Dodaj komentarz