Lekcje czytania Conrada

Pięć niezwykłych rozmów – zainicjowanych przez filozofa literatury Grzegorza Jankowicza, zachęcającego do myślenia o dzisiejszym świecie za pomocą Conradowskiej prozy – będą mogli wykorzystać podczas lekcji nauczyciele szkół średnich dzięki materiałom udostępnionym jako pokłosie obchodów Roku Conrada. W ten sposób młodzież pozna twórczość autora Jądra ciemności, która stanie się źródłem pojęć pozwalających zrozumieć otaczające nas zjawiska. Cykl lekcji czytania organizowanych w całej Polsce w 2017 roku pokazał, że o świecie można skutecznie – ciekawie, krytycznie i przenikliwie – rozmawiać właśnie za pomocą literatury.

Conradowskie lekcje czytania (źródło: materiały prasowe organizatora)

Conradowskie lekcje czytania (źródło: materiały prasowe organizatora)

Conradowska proza pozwala spojrzeć na różne zjawiska i współczesne problemy z różnych perspektyw, nie tylko literackiej, ale też politycznej, religijnej, etycznej, ekonomicznej, historycznej czy filozoficznej. Autor Jądra ciemności, mimo że w jego twórczości odbija się obraz epoki, w której żył (z jej światopoglądem i systemem wartości), jest pisarzem wciąż aktualnym. Właśnie dlatego jego poszczególne utwory mogą posłużyć jako punkt wyjścia do dyskusji na ważne tematy.

Lekcje czytania Conrada to ogólnopolski cykl warsztatów realizowanych we współpracy z Fundacją Tygodnika Powszechnego w ramach obchodów Roku Conrada 2017 w Krakowie Mieście Literatury UNESCO, a prowadzonych przez wybitnych literaturoznawców i filozofów, którzy o dzisiejszym świecie myślą za pomocą Conradowskiej literatury i przyglądają się światu z perspektywy jego pisarstwa. Nauczyciele ze szkół średnich otrzymują dzięki stronie internetowej pakiet scenariuszy lekcji. Ich wyjątkowość polega na tym, że uczniowie po zapoznaniu się z wybranymi fragmentami Jądra Ciemności, Laguny czy Placówki  postępu, będą mogli podjąć refleksję i dyskusję o dzisiejszym świecie. Scenariusze pozwalają osadzić refleksję w szerokim kontekście historycznym. Każda lekcja będzie zarazem zachętą do dalszej – indywidualnej – pracy i realizacji pewnego projektu związanego z jej tematem.

Lekcje czytania Conrada
Krakowskie Biuro Festiwalowe

Dodaj komentarz