Józef Piłsudski w karykaturze

Od lutego do kwietnia goście Muzeum Miedzi w Legnicy mogą oglądać wystawę Józef Piłsudski w karykaturze.

Józef Piłsudski w karykaturze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Józef Piłsudski w karykaturze (źródło: materiały prasowe organizatora)

W okresie dwudziestolecia międzywojennego, otaczany za życia swoistym kultem Józef Piłsudski, twórca Legionów, Naczelnik Państwa i Pierwszy Marszałek Odrodzonej Polski, był równie chętnie „czczony” na polu karykatury. Świadczą o tym niezliczone wizerunki satyryczne Marszałka z tego czasu.

Wystawa, przygotowana przez Muzeum Historii Kielc, ukazuje wielką różnorodność postaw ówczesnej karykatury wobec źródła jej inspiracji – od serdeczności i poparcia, aż po złośliwości i krytykę. Żart zamknięty w ilustracji stanowił nie tylko ironiczne odbicie rzeczywistości, specyficznego „momentu dziejowego”, ale i potencjalnie groźne narzędzie politycznej dyskusji, kreujące społeczne sympatie i antypatie.

Ekspozycję urozmaicają satyryczne grafiki oraz tytuły prasowe ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wystawa stwarza również niecodzienną możliwość obejrzenia rzeźbiarskiej podobizny Piłsudskiego, wykonanej przez znanego warszawskiego rzeźbiarza i medaliera Józefa Gosławskiego.

Józef Piłsudski w karykaturze
Od lutego do kwietnia 2018 roku
Muzeum Miedzi w Legnicy

Dodaj komentarz