Międzywartości

Z obszernej twórczości Jana Berdyszaka, trwającej nieprzerwanie od początku lat 60. XX wieku do 2014 roku, do prezentacji w MCSW Elektrownia wybrano jeden z wielu problemów. Wystawa zatytułowana Międzywartości podejmuje problem obecności człowieka w kontekście jego relacji ze światem, bowiem międzywartości – to w rozumieniu artysty sieć możliwych powiązań, relacji i stanów w dziele i u odbiorcy.

Jan Berdyszak, „Apres passe par tout”, 2004  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jan Berdyszak, „Apres passe par tout”, 2004 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W twórczości Jana Berdyszaka nie ma takiej wizualizacji postaci ludzkiej jaką znamy z bardzo przejmujących przykładów w historii sztuki. Taka decyzja wynika z przekonania artysty, iż najpełniej charakteryzuje człowieka jego świadomość. Człowiek i wartości jakie z nim wiąże sztuka i filozofia, występuje jako element sprawczy, istnieje w jego sztuce – intencjonalnie. Artysta – człowiek, stawiający pytania o istnienie i sposoby jego przejawiania się.

Myśl moja – to ja, mój krótkotrwały stan istnienia, w którym moje władze poznawcze łączą mnie ze światem.

Tamara Woźniak-Książek

Jan Berdyszak – dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu uzyskał w 1958 roku w pracowni prof. Bazylego Wojtowicza. Był profesorem zwyczajnym. Na macierzystej uczelni prowadził Pracownię Rzeźby i Otoczenia, a w Instytucie Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego kierował Zakładem Rysunku. W 1999 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa w Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie.

Jan Berdyszak. Międzywartości
Kuratorka: Tamara Woźniak-Książek
Wernisaż: 2 marca 2018 roku, godz. 17.00
Wystawa czynna do 6 maja 2018 roku
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Dodaj komentarz