Malarstwo braci Adamczyków

Legnicka wystawa jest częścią przedsięwzięcia wystawienniczego pod tym samym tytułem, obejmującego cykl wystaw Witolda i Piotra Adamczyków w całej Polsce w 2017 i 2018 roku. Projekt Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa wywodzi się z głównego projektu Podwójność osobowości, który został zapoczątkowany udziałem w konkursie Jestem stąd w 2010 r. podczas wystawy 16 Prezentacje – Leszno 2010 w Galerii w Ratuszu w Lesznie.

Witold Adamczyk  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Witold Adamczyk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa prezentuje prace malarskie braci Adamczyków zarówno stworzone przez nich niezależnie, jak i wspólne projekty oparte na koncepcji jednego lub drugiego artysty. Wybrane na wystawę prace pokazują zmagania twórców z problemem dwoistości osobowości istniejącej w człowieku, w kontekście twórczości bliźniaczej jako nowej artystycznej kreacji. Problem podwójności osobowości rozumiany jest jako istniejące od zawsze przeciwieństwa: dobro i zło, wschód i zachód, dzień i noc, kobieta i mężczyzna, sacrum i profanum.

Tak dualistycznie pojmowany świat objawił się mi w pracach ostatnich lat, wyjaśnia Witold Adamczyk, doprowadzając do jakby olśnienia, że najważniejszym problemem mojej podwójności jest bycie bliźniakiem. Projekt ten jest próbą dojścia do początku naszego (mojego i brata – bliźniaka) istnienia, powstania naszej świadomości nie tylko jako artystów, ale do własnej tożsamości – dojścia do własnego „ja”. I o ile w moich działaniach w problemie podobieństwa szukam różnic, o tyle w realizacjach brata różnice są głównym punktem do szukania podobieństw.

Pracując zatem nad projektem mającym na celu zbadanie podobieństw i różnic między pracami realizowanymi przez każdego z osobna przy użyciu tych samych materiałów i technik, bracia dążą do zrozumienia istoty swej „podwójności”, przy jednoczesnej świadomości własnej indywidualności.

Większość swoich kompozycji Witold Adamczyk buduje wokół kwadratu, który niczym multiplikowany moduł występuje w jego obrazach w różnych wariantach. Natomiast poszukiwanie powszechnych prawd i rozważania nad pojęciami ogólnymi, często pozostającymi poza fizycznością, to cel dociekań Piotra Adamczyka.

Piotr Adamczyk  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Adamczyk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Witold Adamczyk – urodzony w 1966 roku w Nowej Dębie. Studiował w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na kierunku Wychowania plastycznego w latach 1987–1992. Dyplom uzyskał w 1992 r. w pracowni malarstwa prof. J. Bigoszewskiego. Doktorat obronił w 2013 r. w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. A. Leśnika. Obecnie mieszka, pracuje i tworzy w Rawiczu.

Piotr Adamczyk – urodzony w 1966 roku w Nowej Dębie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Edukacji Wizualnej. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Romy Hałat. Uprawia malarstwo nieprzedstawiające oraz realistyczne. Wiele lat współpracował z gazetami, wykonując dla nich karykatury np. z „Przeglądem Kolbuszowskim” i „Nowinami”.

Piotr i Witold Adamczykowie. Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa 
Od 23 lutego do 15 marca 2018 roku
Wernisaż: 23 lutego 2018 roku, godz. 18.00
Galeria Ring w Legnicy

Dodaj komentarz