Kto powinien rozszerzyć polisę turystyczną o następstwa chorób przewlekłych?

Cierpisz na chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę lub inne schorzenie przewlekłe? Wybierając się w dalszą podróż, warto mieć na uwadze wykupienie polisy ubezpieczeniowej odpowiedniej do swojego stanu zdrowotnego.

Fotografia na licencji CC0 Creative Commons (źródło: Pixabay)

Fotografia na licencji CC0 Creative Commons (źródło: Pixabay)

Osoby, które leczą się od pewnego czasu na jakieś schorzenie stałe lub pojawiające się okresowo, przed wybraniem się w podróż (zwłaszcza zagraniczną) powinny zastanowić się nad specjalnym ubezpieczeniem. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują takim turystom różne rozwiązania w ramach tzw. Travel insurance for pre-existing medical conditions. W praktyce oznacza to wybranie wariantu ubezpieczenia z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych.

Kiedy choroba nagle się zaostrzy…

Decyzja o wyborze takiej opcji polisy ubezpieczeniowej może okazać się szczególnie przydatna i ważna w sytuacji, gdy nagle istnieje ryzyko, że dana choroba zaostrzy się podczas podróży. Poza kwestiami natury zdrowotnej i medycznej, mogą wówczas pojawić się dodatkowe, nieplanowane koszty. Wystarczy przytoczyć kilka ewentualnych skutków niektórych schorzeń: choroba wieńcowa – atak serca, cukrzyca – śpiączka cukrzycowa, nadciśnienie tętnicze – udar mózgu lub atak serca. Te i inne, podobne przypadki chorobowe mogą się wiązać z ogromnymi kosztami. Jeśli cierpiąca na chorobę przewlekłą osoba nie wykupiła specjalnej opcji dodatkowej w polisie, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie zwróci wydatków poniesionych z tytułu hospitalizacji.

Chroniczne, czyli jakie?

Choroby nowotworowe, cukrzyca, astma, padaczka, choroba niedokrwienna serca, stan po zawale, choroby reumatyczne – to przykładowe schorzenia, jakie są zaliczane do chronicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (źródło: http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2009-35-276?refererPlid=5257652). Zmiana warunków klimatycznych może bardzo obciążyć zdrowie osoby, które cierpią na jedną z chorób chronicznych. Zaglądając na strony różnych towarzystw ubezpieczeniowych, takich jak https://www.insurancechoice.co.uk/products/travel-insurance-products/travel-insurance-with-medical-conditions/, warto zapoznać się z dokładnymi warunkami polisy. Zazwyczaj obejmuje ona zdarzenia nagłe i przypadkowe.

Trzeba pamiętać, że żadna forma ubezpieczenia nie pokryje kosztów leczenia, jeśli istniały przeciwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej ze względów zdrowotnych. Drugim przypadkiem są zaistniałe wskazania do wykonania operacji lub poddania się leczeniu w szpitalu.

Dodaj komentarz