Kto krytykuje sztukę nowoczesną?

Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza na konferencję Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną, zorganizowaną w związku z wystawą Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta.

„Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Debora Vogel, autorka m.in. zbioru montaży poetyckich Akacje kwitną (wyd. jidysz 1935; wyd. polskie 1936), komentatorka radykalnych eksperymentów dokonywanych przez artystów lwowskich, krakowskich i łódzkich, miała wszechstronne wykształcenie filozoficzne – była autorką rozprawy doktorskiej poświęconej estetyce heglowskiej. Komentowała rozwój sztuki nowoczesnej oraz zachodzące równolegle procesy modernizacji życia w kategoriach procesu dialektycznego.

Stosunkowo niewiele uwagi poświęcono dotąd koincydencjom i wzajemnym inspiracjom między dziedzinami estetyki i sztuki nowoczesnej; dominuje opinia, że eksperymenty artystyczne wymierzone były w tradycyjne wartości estetyczne. Celem konferencji będzie wyeksponowanie zaplecza filozoficznego czy ściślej – estetycznego – działalności autorów komentujących w Polsce sztukę nowoczesną. Dotyczy ono – z oczywistych względów – działalności estetyków akademickich, takich jak Roman Ingarden, Zofia Lissa czy Mieczysław Wallis. Manifestuje się ono również w tekstach autorów uprawiających tzw. krytykę towarzyszącą, takich jak Helena Blum, Jan Brzękowski, Debora Vogel, Stefania Zahorska. Krytyka artystyczna wydaje się pełnić rolę pośredniczącą między estetyką i sztuką nowoczesną – ujawnia napięcia między radykalnymi zmianami w sztuce a nowymi rozstrzygnięciami dotyczącymi wartościowania dzieł sztuki.

Skupienie się na języku krytyki okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce może prowadzić do odkrycia, że zmiany w sztuce mogły działać stymulująco na rozwój refleksji estetycznej, ta zaś – za pośrednictwem krytyki – mogła, do pewnego stopnia, przenosić praktyki artystyczne na poziom samoświadomości teoretycznej.

Program:

22 lutego

 • 17.30 Powitanie uczestników i gości. Wprowadzenie: Maja Wójcik, Paweł Polit, Karolina Szymaniak
 • 17.45 Diana Wasilewska, W poszukiwaniu nowoczesnego języka krytycznego. Sztuka awangardowa w ujęciu Stefanii Zahorskiej

23 lutego

 • 10.00 Agnieszka Rejniak-Majewska, „Pomiędzy izmami” – Jan Brzękowski jako krytyk i teoretyk nowej sztuki
 • 10.30 Agata Pietrasik, Piotr Słodkowski, Poza estetykę. Surrealizm w krytyce artystycznej Heleny Blum
 • 11.00 Beata Śniecikowska, Obraz – muzyka – semantyka. Zofia Lissa i film awangardowy
 • 11.30 Dyskusja, Przerwa
 • 12.00 Wioletta Kazimierska-Jerzyk, „Kocham to, co najbardziej abstrakcyjne, i to, co najbardziej konkretne” – język krytyki artystycznej a pojęcia estetyki Mieczysława Wallisa
 • 12.30 Olha Mukha, Znaczenie Romana Ingardena dla estetyki i krytyki artystycznej. Okres lwowski
 • 13.00 Karolina Kolinek-Siechowicz, Paweł Siechowicz, Zofia Lissa vs. Roman Ingarden. Sprawa tożsamości dzieła muzycznego
 • 13.30 Dyskusja, Przerwa
 • 15.00 Anna Maja Misiak, Docieranie do rdzenia rzeczy. Materia tekstu i obrazu w esejach Debory Vogel
 • 15.30 Iwona Lorenc, Antycypacje. Fenomen Debory Vogel w świetle neoawangardy
 • 16.00 Anastasiya Lyubas, The Shape of Things: Debora Vogel’s Theory of Seeing [Kształt rzeczy. Teoria widzenia Debory Vogel]
 • 16.30 Dyskusja

Konferencja: Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną
Kurator konferencji: Paweł Polit
Koordynatorka konferencji: Agata Szynkielewska
Od 22 do 23 lutego 2018 roku
ms2 Muzeum Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR