27. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej ILUZJA

Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w 27. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej ILUZJA.

27. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej ILUZJA (źródło: materiały prasowe organizatora)

27. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej ILUZJA (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nie jest pewne, co było pierwsze: człowiek czy iluzja? Można wyobrazić sobie życie bez człowieka, ale czy bez niej byłoby możliwe? Być może nie byłoby nas, gdyby nie iluzja, ostatecznie jednak, żyjemy z nią w nierozerwalnym splocie jak jing i jang. Nie sposób obejść się bez niej w codziennej rzeczywistości. Jest powszechnie stosowana i wykorzystywana w przeróżnych celach. Najczęściej jako środek, instrument, metoda, by zaskoczyć, zmanipulować, omamić, oszukać, a w końcu osiągnąć zamierzony efekt, konkretny cel. Niekoniecznie moralnie naganny.

Iluzję można definiować na różne sposoby, lokalizować w różnych porządkach, od fizykalnego i estetycznego po psychospołeczny i polityczny. Chociaż pozornie wywodzi się z neutralnego świata optyki, to w istocie zdaje się być owym ulotnym i ambiwalentnym filtrem, soczewką, witrażem pomiędzy sacrum i profanum, nieuświadamianą przyczyną naszych triumfów i klęsk, źródłem piękna i koszmaru, przyjemności i bólu, prawdy i fałszu, miłości i samotności. Słowem – lekiem na całe zło, lecz często ze skutkami ubocznymi. Iluzja to paradoks, w którym zjawisko ze swej natury złudne, fałszywe i fikcyjne służy opisywaniu rzeczywistości realnej, uznawanej za jedyną prawdziwą. A przecież już sama możliwość iluzji stanowi zaproszenie do negacji rzeczywistości, do skorzystania z rzeczywistości alternatywnej. Iluzja stanowi zatem potwierdzenie, jak jesteśmy dwoiści i niejednoznaczni. I że, być może, nie da się zdefiniować człowieka bez pojęcia iluzji, złudnej wyobraźni, przekroczenia rzeczywistości.

Iluzja, substytut spełnionych marzeń, ale zarazem duch sprawczy wszystkiego. Chociaż zwodzi, sprowadza na manowce, to potrafi być też twórcza i kreatywna, bo złudzenia inspirują i inicjują działania, zmuszają do konkretnych czynów. Iluzja to rodzaj atrakcyjnej, często ryzykownej gry i zabawy z innymi lub samym sobą. Rodzaj wyzwania, poszukiwania, zaprzeczenia, prowokacji i niezgody na znaną rzeczywistość. Ale też lekarstwa i ucieczki od niej, żeby z innej perspektywy lepiej zrozumieć świat, „uleczyć duszę” lub tylko zaspokoić zapotrzebowanie na adrenalinę. Zdaje się być wszystkim, chociaż nie jest (?) Bogiem. Z tej nieokiełznanej potrzeby iluzji powstała sztuka, także biżuteria… Bo iluzja to blask, magia, olśnienie, fantazja, to emocje, pamięć i niewyczerpalne źródło opowieści, więc dlaczego nie mielibyśmy jej ulec i tym razem.

Monika Szpatowicz

Wystawa pokonkursowa odbędzie się od 1 maja do 10 czerwca. W konkursie zostaną przyznane nagrody: Grand prix: 10.000 pln + 1 kg srebra; II Nagroda 5.000 pln + 1 kg srebra; Nagroda prezydenta Miasta Legnicy 3.000 pln + 1 kg srebra; Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy – wystawa indywidualna z katalogiem o wartości 4.500 pln; Nagroda Specjalna Organizatorów za odwagę, nowatorstwo, bezkompromisowość bądź dowcip wypowiedzi twórczej statuetka „Srebrna Ostroga” + 1 kg srebra.

27. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej ILUZJA
Organizator: Galeria Sztuki w Legnicy
Zgłoszenia do 3 kwietnia 2018 roku

Dodaj komentarz