Modeks okiem Wojtka Mazana

2 marca w Biurze Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się wernisaż wystawy Modeks Wojtka Mazana oraz premiera książki pod tym samym tytułem. Ekspozycja będzie prezentowana do 6 kwietnia.

„Modeks” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Modeks” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dokumentalny projekt fotograficzny Wojtka Mazana pt. Modeks skupia się na szwalni z Ostrowca Świętokrzyskiego, niegdysiejszego „zagłębia koszulowego”.

Autor wszedł do zakładu chwilę przed jego likwidacją, dzięki czemu mamy możliwość bycia świadkami unikalnego momentu, gdy osamotnione maszyny wciąż noszą ślady obecnego jeszcze przed chwilą przy nich człowieka. Zdjęcia na wystawie i w książce fotograficznej ułożone zostały tak, by odtwarzać ciąg produkcyjny szwalni i ukazać  to, co przed nami, konsumentami, najczęściej pozostaje ukryte – pracę i jej warunki.

Wspomagając się opowieściami dawnych pracowników spółdzielni pracy Modeks, Mazan rekonstruuje historię zakładu koszulowego, która odzwierciedla szersze procesy, jakie zachodziły w światowej gospodarce w ostatnich kilkudziesięciu latach. Zadaje tym ważne pytania o społeczne koszty tych nieuchronnych zmian i wartość pracy we współczesnym świecie.

Wojtek Mazan (ur. 1981) – historyk sztuki, fotograf, kurator. Założyciel i lider Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej Bajki, w ramach którego realizuje projekty artystyczne łączące fotografię i historię lokalną, m.in. Pozdrowienia z Ostrowca (2013), Kolonia Robotnicza – historia mówiona (2014), Amo, amare (2015). Autor książki fotograficznej Szmul Muszkies. Fotograf profesjonalny (2016). Pomysłodawca i koordynator akcji Tyle sztyki w całym mieście (2014–2017). Autor bloga Żydowski Ostrowiec (od 2012).

Wojtek Mazan, Modeks
Autor fotografii: Wojtek Mazan
Autorzy tekstów: Wojtek Mazan, Karol Sienkiewicz
Projekt: Fundacja Paper Beats Rock – Ewa Behrens, Katarzyna Ewa Legendź, Katarzyna Zolich
Edytor wydania / projekt graficzny: Katarzyna Ewa Legendź
Wernisaż wystawy i premiera książki:
2 marca 2018 roku o godzinie 18.00
Ekspozycja od 2 marca do 6 kwietnia 2018 roku
Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dodaj komentarz