AIR Wro Talks 3.0 – międzynarodowe spotkania twórców kultury

Międzynarodowe grono ekspertów, dyskusje o współpracy i budowie relacji pomiędzy środowiskami twórczymi z różnych zakątków Europy, wymiana doświadczeń, a także poszukiwanie nowych kierunków kooperacji – Strefa Kultury Wrocław zaprasza na AIR Wro Talks 3.0, dwudniowe spotkania dla menedżerów, koordynatorów, artystów oraz twórców z kraju i zagranicy. Wydarzenie odbędzie się 15 i 16 marca w Barbarze.

AIR Wro Talks 3.0 (źródło: materiały prasowe organizatora)

AIR Wro Talks 3.0 (źródło: materiały prasowe organizatora)

AIR Wro Talks to organizowane od 2015 roku spotkania dla osób aktywnych na polu kultury, sztuki i nauki, które zainteresowane są realizacją projektów na poziomie międzynarodowym. Tematyka tegorocznej edycji skupiona będzie na budowie uniwersalnych sieci i platform współpracy oraz na poszukiwaniu wspólnych płaszczyzn dla działań w przyszłości.

Środowisko kreatorów kultury we Wrocławiu ma, po obchodach Europejskiej Stolicy Kultury, wysokie oczekiwania. Chcemy się rozwijać, stwarzać nowe możliwości dla lokalnych inicjatyw i ośrodków, a przede wszystkim wciąż jesteśmy żywo zainteresowani dzieleniem się wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Podczas AIR Wro Talks chcemy rozpocząć budowę społeczności profesjonalistów, którzy dzięki współdziałaniu mogą reagować na obserwowane w skali globalnej dynamiczne zmiany – zapowiadają Berenika Nikodemska i Krzysztof Bielaszka, pomysłodawcy i koordynatorzy AIR Wro Talks.

Punktem wyjścia marcowych dyskusji będą relacje tworzone przez operatorów kultury (instytucje kreujące, wspierające i promujące kulturę, organizacje pozarządowe oraz inicjatywy oddolne), których różne formy kooperacji wpływają zarówno na kształtowanie się postaw obywatelskich, jak i starają się odpowiedzieć na bieżące problemy. Jednym z tematów spotkań będzie Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia Pisarzy ICORN – stowarzyszenie miast z całego świata, które angażują się w obronę wartości wolności słowa i pisarzy prześladowanych z powodów politycznych. Ważną inspiracją dla rozmówców staną się też powiązania pomiędzy środowiskami twórczymi z głównych ośrodków kultury w Europie – m.in. rozwinięta podczas obchodów ESK Wrocław 2016 platforma współpracy pomiędzy Wrocławiem a Berlinem, czy też nowe kierunki działań i coraz silniejsza pozycja krajów bałkańskich.

Na dwudniowy program wydarzenia składają się dyskusje, prezentacje oraz debaty – do udziału w spotkaniach zaproszono międzynarodowe grono gości i ekspertów. Wśród nich są m.in.: Philipp Dietachmair (European Cultural Foundation), Mieke Renders (Trans Europe Halles) czy Szilvia Nagy (LOCOP). We Wrocławiu pojawią się też organizatorzy przyszłych Europejskich Stolic Kultury oraz innych europejskich instytucji i organizacji. Pełna lista prelegentów ogłoszona zostanie wkrótce. Wydarzeniem towarzyszącym AIR Wro Talks 3.0 będzie organizowany w klubie Proza koncert Burkharda Beinsa i Marty Zapparoli, będący podsumowaniem pobytu wrocławskiego kuratora Pawła Szroniaka na rezydencji w Berlinie.

Dyskusje i debaty w ramach AIR Wro Talks 3.0 odbywać się będą w języku angielskim, z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Organizatorem AIR Wro Talks jest Strefa Kultury Wrocław.

AIR Wro Talks 3.0
15 i 16 marca 2018 roku
Klub Barbara we Wrocławiu

Dodaj komentarz