Kem Care

Kem Care to feministyczny i queerowy 6-tygodniowy program, który został przygotowany przez Kem dla Departamentu Obecności, na zaproszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kem Care skupia artystki i praktyki, które kładą nacisk na empatię, współzależność i inność w sferach somatycznych, społecznych i środowiskowych.

„Kem Care”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Kem Care” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kem Care czerpie zarówno z ruchu emancypacyjnego, jak i cielesnego, intuicyjnego i niewerbalnego doświadczenia. Kem Care skupia się na działaniach i gestach troski, które wyłaniają się z empatii i miłości jako w pełni politycznej, zarówno na poziomie zmysłowej intymności, jak i ciała społecznego.

Program składa się z różnych formatów, takich jak dyskusje, warsztaty, zajęcia i pokazy, które koncentrują się na polityce cielesności, emocji i współzależności. Troska jest tutaj okazją do feministycznego i queerowego rozwijania sposobów bycia razem, otwarcia na inność i stawiania oporu.

Kem Care rozpocznie się 14 lutego queerowym, walentynkowym wieczorem, podczas którego, między innymi Ania Nowak zrobi oprowadzanie po blogu Technologies of Love, Negroma zaprezentuje performans dźwiękowy, a Facheroia zagra set. W sobotę 17 lutego odbędzie się pierwsze z serii spotkań pt. Język oporu – o strategiach przeciwstawiania się naznaczaniu przestrzeni publicznej strukturami o charakterze rasistowskim, islamofobicznym, seksistowskim, homofobicznym i transfobicznym. Pierwsze spotkanie odbędzie się wokół pytania w jaki sposób publiczne instytucje sztuki powinny wspierać mniejszości?

Podczas trwania rezydencji odbędą się spotkania z feministycznymi i queerowymi organizacjami, których celem bedzie rozwijanie wzajemnych relacji oraz podjęcie refleksji na temat sposobów długofalowej współpracy.

Począwszy od poniedziałku 19 lutego, traktując edukację jako praktykę artystyczną, Kem zorganizuje serię trzech warsztatów zakończonych publicznymi spotkaniami. Warsztaty Antonji Livingstone będą dotyczyły radykalnej czułości poprzez męskie karmienie piersią (Male Breast Feeding). Geo Wyeth podczas warsztatów pt. Juice Your Hole, skupi się na głosie jako queerowym świadku. Marwa Arsanios poprowadzi warsztaty wokół pojęć eko-feminizmu oraz zaprezentuje wykład performatywny pt. Who’s Afraid of Ideology ? Part 1, będący efektem badań nad ekologicznym paradygmatem rozwijanym przez społeczność kurdyjskich kobiet.

W ramach Kem Care zaprezentujemy nową pracę choreograficzną Zuzanny Ratajczyk pt. Bless This Place. Wypowiedź Bless This Place odzwierciedla utopijną obietnicę bezpiecznej przestrzeni. W performansie poezji i dźwięku Mount Mound Refuse, Jessika Kharzik wraca do badań nad konsekwencjami składowania toksycznych odpadów przemysłowych w pobliżu jej rodzinnego domu.

Co wtorek będą odbywały się również otwarte zajęcia podstaw języka arabskiego pt. Ahlan wa sahlan, a w czwartkowe wieczory pokazy feministycznych i queerowych prac z kolekcji Filmoteki Muzeum.

Kem Care
Od 14 lutego do 4 kwietnia 2018 roku
Muzeum Nowoczesne w Warszawie

Dodaj komentarz