Puszka z pop-artem

Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu zaprasza na wykład Moniki Krysztofińskiej pt. Puszka z pop-artem.

Pawilon Czterech Kopuł (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pawilon Czterech Kopuł (źródło: materiały prasowe organizatora)

Najpierw Anglia w latach 50. XX wieku, później Stany Zjednoczone lat 60. były królestwami sztuki ukształto­wanej na zjawisku konsumpcji. Przedmioty codziennego użytku stały się obiektami zainteresowania artystów – granica między sztuką wysoką i niską zaczęła się upłyn­niać.

Podczas wykładu przybliżone zostaną sylwetki, dzieła i twórcze motywacje artystów, których działania do dzisiaj wzbudzają skrajne emocje. Warto przyjrzeć się temu prostemu, często krzykliwemu stylowi, znane­mu jako pop-art, który nadal funkcjonuje we współcze­snych przestrzeniach.

Puszka z pop-artem. Wykład Moniki Krysztofińskiej
11 lutego 2018 roku, godz. 11.00
Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu

Dodaj komentarz