Nagrania terenowe Szałaska

Wydawnictwo w Podwórku przedstawia książkę Filipa Szałaska Nagrania terenowe, prezentującą techniki i filozofię tworzenia nagrań terenowych oraz pogłębioną refleksję nad sytuacją odbiorczą, w jakiej stawiają one słuchacza.

„Nagrania terenowe” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

„Nagrania terenowe” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Nagrania terenowe (field recordings) to utwory dźwiękowe będące próbą przeniesienia na taśmę, płytę kompaktową lub nośnik elektroniczny środowiska dźwiękowego jakiegoś miejsca.

Książka Szałaska próbuje wskazać odpowiedź na podstawowe pytania związane z field recordingiem: Po co właściwie dokonywać nagrań? Jakie potrzeby emocjonalne/psychologiczne zaspokaja ich sporządzanie i odsłuch? Dlaczego popularność field recordingów – poza oczywistym czynnikiem, jakim jest rozwój technologii nagrywania – wzrasta w szybkim tempie właśnie dziś?

Field recordingi jako dźwiękowe obrazy miejsc i punktów w czasie stanowią jedną z nielicznych transmedialnych form wyrazu. Przyjrzenie się im wymaga przyjęcia od autora perspektywy interdyscyplinarnej. Autor sytuuje więc nagrania terenowe i sound studies w sąsiedztwie nauk o człowieku, teorii recepcji, psychologii odbioru i estetyki. Zestawia konkretne nagrania terenowe (utwory, wydawnictwa płytowe, audycje, sample) zarówno z klasycznymi teoriami dotyczącymi funkcjonowania mimesis, narracyjności czy światów możliwych, jak i z nowymi trendami w humanistyce (między innymi kultura archiwum, pamięć i postpamięć, narratywizm czy transmedialność). Takie ujęcie było dotychczas realizowane nazbyt rzadko: badania nad dźwiękiem na ogół nie dysponują podbudową humanistyczną, ograniczając się do szkicowania związków człowieka z technologią i historią jej rozwoju.

Tekst Filipa Szałaska ukazuje zaś nagrania terenowe jako praktykę egzystencjalną, a zatem mającą realny wpływ na udział twórczej jednostki w świecie.

Poza namysłem teoretycznym książka przynosi wgląd w sylwetki autorów nagrań terenowych z Polski i zagranicy (na przykład Chris Watson, Francisco López, Marcin Dymiter, Tomasz Mirt, Bolesław Wawrzyn, Bruno Moreigne, Luc Ferrari, Pietro Riparbelli, Herbert Distel, Enrico Coniglio, Lawrence English i inni) oraz krytyczne spojrzenie na ich twórczość rozumianą nie tylko jako dzieło, lecz także poprzedzający je proces twórczy (dobór, poszukiwanie, aranżacja oraz obróbka materiału dźwiękowego).

Filip Szałasek – ur. 1986, literaturoznawca, krytyk muzyczny. O muzyce i dźwięku pisał w „M/I”, „Opcjach”, „Glissando”, „Studiach Kulturoznawczych”, „Fragile”, dla Instytutu Pejzażu Dźwiękowego, „Czasu Kultury”, a także w innych miejscach. Sekretarz redakcji pisma „Schulz/Forum”. Od 2007 roku prowadzi bloga Fight!Suzan poświęconego płytom oraz publicystyce muzycznej. Autor książki Jak pisać o muzyce. O wolnym słuchaniu (Gdańsk 2015).

Filip Szałasek, Nagrania terenowe
Premiera: styczeń 2018
Wydawnictwo w Podwórku

Dodaj komentarz