Galeria XX1 w Warszawie zaprasza

Fragmenty to wybór prac malarskich  Arkadiusza Karapudy z ostatnich trzech lat, które dotyczą problematyki miejsca, rozumianego jako tło dla potencjalnych zdarzeń. Bohaterem tych obrazów staje się zatem, w naturalny sposób, widz-odbiorca. Przestrzenie i konstrukcje o racjonalnej oraz logicznej tektonice przedstawione na powierzchni tych obrazów są zuniwersalizowane i pozbawione łatwo rozpoznawalnych funkcji.

Arkadiusz Karapuda, „Obok Tumby”, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Arkadiusz Karapuda, „Obok Tumby”, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

To co łączy eksponowane prace, to swoista fragmentaryczność. Każdy pojedynczy obraz ukazuje tylko wybrany, referencyjny fragment większej całości. Fragmenty te obiecują kontynuację zadanych układów przestrzennych poza prostokątami poszczególnych płócien. Fragmentaryczność odnosi się również do sposobu eksponowania na wystawie prac małoformatowych, z których każda jest fragmentem większego, przemyślanego i logicznie zbudowanego układu.

Arkadiusz Karapuda – ur. w Żyrardowie (1981). Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2002–2007). Dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni prof. Marka Sapetto (2007). Zajmuje się przede wszystkim malarstwem, badając relacje pomiędzy umownością a iluzją w obrębie szeroko rozumianej problematyki przestrzeni i miejsca. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005, 2014) i laureat Nagrody Marszałka Województwa Zachodnio-pomorskiego na 24 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (2012). Prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Prodziekan ds. nauki i badań naukowych w macierzystej jednostce, w kadencji 2016-2020.

W realizowanych przeze mnie pracach artystycznych interesują mnie relacje między rzeczywistością, w której funkcjonujemy z obiektami, przedmiotami, znakami, a światem wirtualnym w którym wysuwam na pierwszy plan obraz ruchomy i jego ewolucję. Tworzone przeze mnie obrazy, kreowane sytuacje i anektowaną przestrzeń opieram na wspólnych kontekstach rzeczywistości świata mediów i ich relacji z człowiekiem.

Realizowane przeze mnie obrazy wideo są dla mnie przestrzenią godną eksploracji zestawianą z obiektami realnymi. Jednocześnie przestrzenie ruchomego obrazu w odpowiednim zestawieniu treści stają się uzupełnieniem przestrzeni, w której są prezentowane. Granice ekranu − odtwarzanych projekcji nie ograniczają się tylko do wyznaczonych czterech linii tworzących kształt prostokąta, czy inny kształt. Wnętrze ekranu to świat, który podpowiada nam nasza wyobraźnia, oraz adaptacja języka obrazu ruchomego −  Dawid Szafrański.

Dawid Szafrański, „Podgląd”, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dawid Szafrański, „Podgląd”, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dawid Szafrański − ur. 1980 w Gorzowie Wielkopolskim. Studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w latach 2001-2006. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, obecnie pracuje jako Adiunkt w 7 Pracowni Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (kierownik pracowni prof. Jacek Jagielski). W 2013 zrealizował pracę doktorską pt.: Obiekt i obraz ruchomy – wzajemne przenikanie się obszarów a przestrzeń publiczna. Realizowane prace i działania obejmują obszar społeczno-socjologiczny oraz problematykę współczesnych mediów. Zajmuje się rzeźbą, instalacją i video art.

Arkadiusz Karapuda. Fragmenty
Od 7 lutego do 2 marca 2018 roku
Wernisaż: 6 lutego 2018 roku, godz. 18.00
Galeria XX1 w Warszawie

Dawid Szafrański. Podgląd
Od 7 lutego do 2 marca 2018 roku
Wernisaż: 6 lutego 2018 roku, godz. 18.00
Galeria XX1 w Warszawie

Dodaj komentarz