Ekspedycja‘ 88

Ekspedycja‘ 88 jest działaniem pilotażowym, efektem projektu Etnograficzna, edukacyjna kolekcja realizowanego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

„Ekspedycja '88” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Ekspedycja '88” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zebrane obiekty reprezentują różne aspekty codzienności końca lat 80. XX w. Zestawione – są rodzajem „laboratorium, dzięki któremu możemy odbyć swoistą podróż do roku 1988 – zderzając ówczesną codzienność, nie tak przecież odległą, z czasami nam współczesnymi. Uruchamiamy wspomnienia, skojarzenia oraz empatię, zdolność współodczuwania z drugim człowiekiem, otwierając się na inne doświadczenie i odmienną perspektywę widzenia. Rok 1988 był ostatnim przed polską transformacją, ostatnim, w którym, mimo okrągłej 70. rocznicy, nie obchodzono odzyskania niepodległości w 1918 r., i jednocześnie przypadała nań 100 rocznica założenia Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Ekspedycja‘ 88 daje możliwość zastanowienia, jaką rolę w naszym życiu pełnią przedmioty, jak zmienia się nasze nastawienie do nich, oraz co dzieje się w momencie, kiedy przestają być nam już potrzebne lub jak potrzeba posiadania przeradza się w potrzebę kolekcjonowania i jaka między nimi jest różnica. Prezentowane obiekty stanowią inspirację do szerszych rozważań o różnych obszarach kultury i dziedzictwa.

W podróż do świata przedmiotów z Ekspedycją‘ 88 muzeum zaprasza najmłodszych odbiorców, by mogli osobiście przekonać się, co stanowiło codzienność ich rodziców, ale także co ich fascynowało, interesowało. Dla dorosłych i całych rodzin, będzie to, mamy nadzieję, wyjątkowa możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego zainteresowania sobą.

Ekspedycja‘ 88
Autorka projektu: Anna Grunwald
Koncepcja kolekcji: Marcin Kuropatwa
Od 30 grudnia 2017 roku do 8 lutego 2018 roku
Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Dodaj komentarz