Wobec Rysunku n°2

Do 16 lutego 2018 roku w Galeria Artus przy Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu można oglądać wystawę Wobec Rysunku n°2.

Fot. Archiwum Zakładu Rysunku (źrodło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Archiwum Zakładu Rysunku (źrodło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest prezentacją prac, które w szczególny sposób odnoszą się do szerokiego obszaru sztuki, w jaki wpisuje się aktualnie rysunek. Jest również próbą refleksji nad zmianami jakie zaszły w tym obszarze w ciągu ostatnich lat. W tym roku mija bowiem dwadzieścia lat od pierwszego wspólnego pokazu pracowników Zakładu Rysunku zainicjowanego przez prof. Bogdana Chmielewskiego, który objął wówczas funkcję kierownika Zakładu. Wystawa odbyła się również w Toruniu, w roku 1998, pod tym samym tytułem.

W wydawnictwie towarzyszącym wówczas wystawie prof. Krzysztof Cander pisał:

Sztuka zawsze odradzała się w rezultacie odnowionego kontaktu z naturą. Tworzyła nowe wartości
w wyniku wnikliwej analizy w dookolnej rzeczywistości. Poszerzenie pola obserwacji o kamerę, mikroskop i teleskop jedynie wyposaża nasze zmysły w narzędzia, daje świadomość istnienia innych przestrzeni, ale nie uwalnia od obowiązku wnikliwej analizy, popartej intelektualną refleksją i wrażliwą intuicją. Bez takiej analizy trudno marzyć i jakichkolwiek nowych i rzeczywiście twórczych syntezach, o nowatorskiej kreacji. /…/ Stając „wobec rysunku” z bagażem dwudziestoletnich doświadczeń, artyści wciąż próbują na nowo definiować naszą rzeczywistość, penetrować i dookreślać jej obszar w kontekście własnych możliwości. Wciąż na nowo i wciąż z entuzjazmem odkrywcy.

Artystki i artyści biorący udział w tegorocznej edycji wystawy Wobec Rysunku n°2 związani są z Zakładem Rysunku funkcjonującym od lat na Wydziale Sztuk Pięknych toruńskiego UMK. Wśród nich znaleźli się zarówno prowadzący zajęcia, jak i doktoranci oraz zaproszeni studenci i absolwenci.

Wobec Rysunku n°2
Od 30 stycznia do 16 lutego 2018 roku
Galeria Artus – Dwór Artusa w Toruniu

Dodaj komentarz