Modernistyczne czwartki w Krakowie

Chcąc pokazać mniej znane oblicze modernizmu Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza na cykl Modernistyczne czwartki w MCK, który towarzyszy wystawie Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm, prezentowanej Galerii MCK do 8 kwietnia. Najbliższe wykład odbędzie się 1 lutego.

Modernistyczne czwartki w MCK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Modernistyczne czwartki w MCK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Modernizm cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wciąż jednak kojarzony jest prawie wyłącznie z minimalistyczną stylistyką, gładkimi, białymi elewacjami i odejściem od historyzmu.

Podczas Modernistycznych czwartków w MCK eksperci z zakresu historii architektury przestawią mniej znane ośrodki myśli modernistycznej, opowiedzą o roli, jaką odegrali przedwojenni lwowscy architekci w Katowicach czy wreszcie przypomną mniej znanych twórców, takich jak Alfred Düntuch czy Helena Syrkusowa.

1 lutego o godz. 18.00 dr Michał Wiśniewski, historyk architektury, autor pracy doktorskiej o związkach architektury modernistycznej i polityki w Polsce międzywojennej, wygłosi wykład pt. Między Lwowem a Krakowem – wpływ środowiska Politechniki Lwowskiej na architekturę Krakowa.

Środowisko Politechniki Lwowskiej odcisnęło swoje piętno na architekturze międzywojennej II Rzeczypospolitej. Również w Krakowie, który w tym czasie nie posiadał własnej uczelni politechnicznej, działało wielu lwowskich architektów, m.in. Fryderyk Tadanier czy Wacław Nowakowski. Architektoniczna panorama Krakowa okresu dwudziestolecia międzywojennego jest ciekawym studium, w którym możemy prześledzić, jak wpływy Politechniki Lwowskiej splatały się z lokalną tradycją.

15 lutego Anna Syska, historyczka architektury współpracująca z Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach, odbędzie swoistą podróż Do Katowic ze Lwowa.

Katowickie środowisko architektoniczne w okresie międzywojennym było zdominowane przez absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Wśród nich największe znaczenie mieli Tadeusz Michejda, Karol Schayer, Tadeusz Łobos i Zbigniew Rzepecki. Zarówno pracując w strukturach Urzędu Województwa Śląskiego, magistratu, jak i prowadząc prywatną praktykę projektową, wpłynęli na architektoniczny kształt miasta, realizując w nim obiekty o interesujących formach i różnym przeznaczeniu.

8 marca bohaterką wykładu Rafała Ochęduszki, historyka sztuki związany z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, będzie Helena Syrkusowa – zapomniana architektka modernizmu.

Helena Syrkusowa należy do grona wybitnych polskich architektów i architektek modernizmu w Polsce, zarówno w okresie międzywojennym, jak i powojennym. Ukończyła Politechnikę Warszawską, na której poznała między innymi Barbarę i Stanisława Brukalskich, Bohdana Lacherta, Józefa Szanajcę oraz swojego przyszłego męża Szymona Syrkusa. Wspólnie z nimi w 1925 roku założyła grupę twórczą Praesens. Od 1928 roku Praesens był polską sekcją Congrés Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM). Helena Syrkusowa pełniła w latach 1948–1955 funkcję jednego z wiceprezesów CIAM. Większość projektów realizowała wspólnie z mężem. Są wśród nich między innymi budynek Związku Nauczycieli Polskich w Warszawie (1931), Teatr Eksperymentalny dla Ireny Solskiej na warszawskim Żoliborzu (1934), powojenne osiedla na Kole i Pradze w Warszawie oraz osiedle Tatry w Lublinie.

Modernizm w Bydgoszczy przybliży publiczności wykład Agnieszki Wysockiej, doktor historii sztuki, absolwentki KUL-u, wykładowcy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Zakład Historii Sztuki i Kultury) i pracownik Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Wykład znawczyni bydgoskiej architektury odbędzie się 15 marca.

Bydgoszcz wróciła w granice Polski w styczniu 1920 roku i miała wyraźnie ukształtowany układ urbanistyczny. Planiści z jednej strony dostosowywali swoje pomysły do zastanej architektury, z drugiej proponowali własne rozwiązania. Wykład będzie przeglądem najciekawszych obiektów powstałych w latach dwudziestych , kiedy to więcej było realizacji z funduszu Urzędu Miasta, oraz w latach trzydziestych, kiedy uaktywnili się zleceniodawcy prywatni. Zaprezentowane zostaną też duże osiedla mieszkaniowe, takie jak dzielnica-ogród Sielanka czy osiedle w Lesie Gdańskim oraz nowe kościoły z monumentalnym kościołem OO. Misjonarzy.

Modernistyczne czwartki w MCK:
Między Lwowem a Krakowem – wpływ środowiska Politechniki Lwowskiej na architekturę Krakowa – wykład dr. Michała Wiśniewskiego
1 lutego 2018 roku o godz. 18.00
Do Katowic ze Lwowa – wykład Anny Syski
15 lutego 2018 roku o godzinie 18.00
Helena Syrkusowa – zapomniana architektka modernizmu – wykład Rafała Ochęduszki
8 marca 2018 roku o godzinie 18.00
Modernizm w Bydgoszczy – wykład dr Agnieszki Wysockiej
15 marca 2018 roku o godzinie 18.00
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz