Bagnoza

Bagnoza to wspólny projekt Urszuli Pieregończuk i Mariusza Libla, podejmujący pytania o naturę świata, przyszłość człowieka, sens jego egzystencji w obrębie filozofii, nauk ścisłych i humanistycznych.

„Bagnoza” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Bagnoza” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tytuł jest neologizmem, odnoszącym się do wiedzy (gnozy), uwikłanej w różne konteksty – mód, systemów i ideologii, które sprawiają, że ścieżka poznania nigdy nie jest jasna i prosta, a często przypomina bagnisty teren pełen zasadzek.

Tematyka wystawy porusza stale powracające w naszej kulturze wątki, dotyczące fundamentów i założeń cywilizacji, cyklicznie domagające się nowych odpowiedzi wobec permanentnej zasady postępu. To opowieść o bycie, który szuka uzasadnienia siebie w skomplikowanym systemie złudzeń.

Na prezentację składa się cykl prac malarskich, które formalnie łączą obraz z typografią. Towarzyszą im realizacje malarskie wykonane na galeryjnych ścianach. Unia tych elementów, czyli formy, treści i kontekstu, pozwala na zaistnienie szczególnego rodzaju dzieła, w którym sens i jego nośnik, wzajemnie się dopełniając, poszerzają spektrum pola semantycznego. Część ekspozycji ukazuje dokumentację procesu twórczego wspólnej pracy obojga artystów.

Urszula Pieregończuk (ur. 1984) jest absolwentką Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Od roku 2009 realizuje filmy krótkometrażowe na pograniczu teatru i kinematografii. Ich tematyka oscyluje wokół problemów jednostki wrzuconej w bieg dziejów, której problemy skonfrontowane są lub wynikają z jej zagubienia we współczesnym świecie. Jest producentką, reżyserką, scenarzystką, scenografką oraz montażystką swoich filmów. Ponadto zajmuje się malarstwem oraz instalacją. Jest laureatką II nagrody oraz nagrody publiczności w konkursie Samsung Art Master (2011) i II nagrody na festiwalu IN OUT (2014).

Mariusz Libel (ur.1978) od wielu lat działa na polu sztuki w przestrzeni publicznej. W latach 1998-2011 wraz z Krzysztofem Sidorkiem tworzył legendarną grupę artystyczną Twożywo. Od 2011 roku realizuje projekty indywidualne, takie jak murale, ilustracje, szablony, projekty internetowe, wydawnicze, plakaty. Reprezentuje urban art i dizajn zaangażowany, łączący refleksję filozoficzną i krytyczny namysł nad współczesną rzeczywistością społeczną. Jest laureatem Paszportu Polityki (2006), kilkukrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu Młoda Polska.

Bagnoza. Urszula Pieregończuk, Mariusz Libel
Otwarcie: 2 lutego 2018 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 2 marca 2018 roku
Galeria Biała w Lublinie

Dodaj komentarz