Dla dzieł utraconych

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na spotkanie z Panią Heleną Kowalską, autorką wydanej przez Muzeum Narodowe w Gdańsku książki pt. Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku, Seria Nowa, t. 1: Malarstwo, które odbędzie się 30 stycznia w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku przy ul. Toruńskiej.

„Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Edmund Kizik, a weźmie w nim udział także Pani Magdalena Podgórzak, kustosz w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w 2017 roku kierująca projektem digitalizacji szklanych negatywów. Był on kontynuacją działań podjętych w roku 2015. Zdigitalizowane wówczas negatywy stanowiły jedno z istotnych źródeł badań autorki książki.

W założeniu autorki jej książka miała być rozszerzonym i poprawionym materiałem w stosunku do opracowania Straty wojenne Muzeum Miejskiego w Gdańsku, t. 1: Straty w dziedzinie sztuki: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby (Gdańsk 2005, wydawca Muzeum Narodowe w Gdańsku). W rezultacie powstał tekst, który mimo że odnosi się do tamtej publikacji, to jednak ze względu na takie zmiany, jak ograniczenie tematyki do malarstwa, rozszerzenie haseł o 100 obiektów, odmienna struktura zawartości w ramach tomu i poszczególnych haseł, stanowi odrębną i samodzielną publikację jednej autorki, wyraźnie odmienną od wspomnianego pierwszego opracowania.

Jakkolwiek książka jest przeznaczona dla szerokiego grona muzealników i badaczy poszukujących informacji o zaginionych obrazach, należy też pamiętać o jej roli w upowszechnianiu i podnoszeniu świadomości problemu, jakim jest utracone dziedzictwo kulturowe. Opracowanie to stwarza szansę na odnalezienie, zidentyfikowanie i ewentualne odzyskanie przynajmniej części utraconej spuścizny Muzeum Miejskiego w Gdańsku.

Helena Kowalska jest związana z Muzeum Narodowym w Gdańsku od 1976 roku, od wielu lat współpracuje także z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie badań nad polskimi stratami wojennymi w obszarze dzieł sztuki. Oddana właśnie do rąk Czytelników książka jest efektem wieloletnich i drobiazgowych badań jej autorki, które zasługują na najwyższe uznanie.

Recenzentami książki są prof. dr hab. Edmund Kizik i dr hab. prof. UMK Jacek Tylicki. Wydanie książki zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Badanie polskich strat wojennych.

Helena Kowalska, Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku
Muzeum Narodowe w Gdańsku
2017

Dodaj komentarz