Teatralna lalka od Samarakandy po Warszawę

Warszawski Teatr Lalka opublikował album pt. Teatr Lalka 1945-2015. Samarkanda-Kraków-Warszawa pod redakcją Joanny Rogackiej i Aleksandry Rembowskiej, to pierwsza tego typu publikacja poświęcona scenie lalkowej. Zawiera materiał ilustracyjny oraz materiały dokumentujące, opisujące i interpretujące dokonania artystyczne, estetyki i style.

„Teatr Lalka 1945-2015. Samarkanda-Kraków-Warszawa” pod red. Joanny Rogackiej i Aleksandry Rembowskiej, na zdjęciu: Lalka Zwyrtały, Adam Kilian, „O Zwyrtale Muzykancie”, 1958, fot. D. Raczyński, projekt okładki M. Jędrczak (źródło: materiały prasowe wydawcy)

„Teatr Lalka 1945-2015. Samarkanda-Kraków-Warszawa” pod red. Joanny Rogackiej i Aleksandry Rembowskiej, na zdjęciu: Lalka Zwyrtały, Adam Kilian, „O Zwyrtale Muzykancie”, 1958, fot. D. Raczyński, projekt okładki M. Jędrczak (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Album ukazuje siedemdziesięcioletnią historię Teatru Lalka, powstałego w 1945 roku w Uzbekistanie i działającego jako Teatr Niebieskie Migdały w Samarkandzie, następnie w Krakowie (1946–1948), a od roku 1948 do dziś w Warszawie. Założycielką̨ Teatru była Janina Kilian–Stanisławska, historyk sztuki, graficzka, ilustratorka, związana przed wojną z lwowską awangardą.

Monograficzna synteza, wydana przez Teatr jako książka dwujęzyczna (polsko-angielska), na ponad 250 stronach, jest pierwszą tego rodzaju publikacją poświęconą scenie wywodzącej się̨ z najpiękniejszej polskiej tradycji teatralnej i plastycznej. Zawiera materiał ilustracyjny, prezentujący całokształt dorobku Teatru Lalka w latach 1945–2015 oraz, w części tekstowej, materiały dokumentujące, opisujące i interpretujące dokonania artystyczne, estetyki i style.

Autorami przekrojowych artykułów są: Henryk Izydor Rogacki, Barbara Osterloff i Marek Waszkiel, autorką kalendarium – Joanna Rogacka. Pierwszą część albumu wypełniają portrety lalek (ponad 130 postaci) – bohaterów przedstawień realizowanych w Teatrze na przestrzeni dziesięcioleci. Wykonane w różnych technikach są dziełami mistrzów – scenografów, m.in: Zofii Stanisławskiej-Howurkowej, Adama Kiliana, Rajmunda Strzeleckiego, Zygmunta Smandzika, Joanny Braun, Mikołaja Maleszy, Evy Farkašovej.

Lalki, których twarzom uchwyconym w zbliżeniu po raz pierwszy można się przyjrzeć z bliska, docenić kunszt wykonania, podziwiać materiał, z jakiego zostały zrobione, odkryć ukryte mechanizmy, same opowiadają swe dzieje: spojrzeniem, wyrazem, gestem, fakturą i barwą kostiumu. To właśnie one stają się przewodnikami po historii i współczesności Teatru Lalka, którego ulotną sztukę próbujemy uchwycić i zatrzymać.

Teatr Lalka 1945-2015. Samarkanda-Kraków-Warszawa
Premiera: styczeń 2018 roku
Teatr Lalka w Warszawie

Dodaj komentarz