• 2018-01-26

Lublińskie festiwale kulturalne a rozwój miasta

1 lutego w Lublinie odbędzie się spotkanie wokół raportu badawczego dotyczącego festiwali realizowanych przez Warsztaty Kultury – Nocy Kultury, Wschodu Kultury – Innych Brzmień, Carnavalu Sztukmistrzów i Jarmarku Jagiellońskiego.

Lublińskie festiwale a rozwój miasta (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lublińskie festiwale a rozwój miasta (źródło: materiały prasowe organizatora)

Choć największe festiwale kulturalne w Lublinie liczą sobie już wiele lat, dopiero w 2017 roku doczekały się gruntownych badań. Projekt pod nazwą Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny Lublina przyniósł wszechstronną i pogłębioną wiedzę dotyczącą czterech znanych i lubianych wydarzeń: Nocy Kultury, Wschodu Kultury – Innych Brzmień, Carnavalu Sztukmistrzów i Jarmarku Jagiellońskiego. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na ich sukces – nie tylko frekwencyjny, ale także polegający na wzmacnianiu pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców i w Polsce, tworzeniu popytu na różnorodne produkty i usługi czy utrzymywaniu wysokiego poziomu organizacyjnego i artystycznego.

Spotkanie w Warsztatach Kultury będzie okazją do podsumowania nierzadko 10-letniej historii lubelskich festiwali oraz namysłu nad ich przyszłością i znaczeniem dla Lublina. Członkowie zespołu badawczego zaprezentują najważniejsze wnioski i wyniki przeprowadzonych badań. Będą one punktem wyjścia dla wystąpień uznanych ekspertów i naukowców, którzy przedstawią swoje spostrzeżenia i rekomendacje dla Lublina.

Na spotkanie organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętym rozwojem Lublina – artystów, animatorów i menadżerów kultury, badaczy i naukowców, aktywistów, urzędników, dziennikarzy, przedsiębiorców, mieszkańców. Uczestników obowiązuje wcześniejsza rejestracja (tylko wówczas można otrzymać bezpłatny egzemplarz raportu badawczego).

Prezentacji najważniejszych wniosków z raportu z rundą pytań z publiczności dokonają dr Aleksandra Kołtun I prof. Marcin Lipowski.

W ramach panelów eksperckich wystąpią: Edwin Bendyk (Tygodnik “Polityka”), prof. Tomasz Szlendak (Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Magdalena Sobocińska (Instytut Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Instytut Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Agata Etmanowicz (Fundacja Impact), Tamara Kamińska (Katowice – Miasto Ogrodów) oraz prof. Jan Pomorski (Centrum Badawczo-Wdrożeniowe e-Humanistyka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), którym publiczność będzie mogła zadać pytania dotyczące interesujących ją kwestii.

Projekt badawczy zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz dokładny program spotkania dostępne są na stronach Warsztatów Kultury.

Plenerowe festiwale kulturalne a rozwój miasta
1 lutego 2018 roku w godzinach od 9.30 do 14.15
Warsztaty Kultury w Lublinie

Dodaj komentarz