Reflektory na złotą 10 architektury Katowic!

Dyrektor Biblioteki Śląskiej zaprasza na promocję pierwszego tomu serii monograficznej pt. Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku.

„Reflektory” i „Złota 10 architektury Katowic” (źródła materiały prasowe organizatora)

„Reflektory” i „Złota 10 architektury Katowic” (źródła materiały prasowe organizatora)

Tom ma charakter wprowadzający – przedstawia polityczne, społeczne i artystyczne tło epoki (lata od 1945 do 1989) oraz prezentuje powojenny dorobek architektoniczny regionu. Jest także punktem wyjścia do następnych, monograficznych tomów, poświęconych architektom i ich dziełom.

Książka składa się z pięciu części:

  1. Reflektor: Historia Sztuki – prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka
  2. Reflektor: Historia – prof zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, Anna Kubica, dr Janusz Mokrosz
  3. Reflektor: Fragmenty codzienności – dr Bogusław Tracz
  4. Reflektor: Architektura i Urbanistyka – dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak
  5. Złota 10 architektury Katowic drugiej połowy XX wieku – Iga Herok-Turska, prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka

Promocji książki towarzyszy ogłoszenie wyników plebiscytu Złota 10 architektury Katowic drugiej połowy XX wieku i prezentacja wystawy.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Promocja książki Reflektory
Ogłoszenie wyników plebiscytu Złota 10 architektury Katowic
29 stycznia 2018 roku o godzinie 17.00
Biblioteka Śląska w Katowicach

Dodaj komentarz