2018 rok w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

24 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się pierwsza w 2018 roku konferencja prasowa z nową dyrekcją. Agata Wąsowska-Pawlik i Łukasz Galusek podsumowali działalność MCK w 2017 roku i przedstawili plany na najbliższe miesiące.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (źródło: materiały prasowe)

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (źródło: materiały prasowe)

Rok 2018 upływał będzie pod znakiem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. To właśnie MCK w Krakowie MKiDN powierzył misję koordynowania ERDK w Polsce, jego promocji oraz aktywizacji polskich instytucji do działania.

W ramach ERDK MCK zaplanowało szereg wydarzeń – m.in. cykl otwartych dla publiczności seminariów Dziedzictwo i jego potencjał prorozwojowy, które odbywać się będą od kwietnia do października, konferencję Znak Dziedzictwa Europejskiego we wrześniu wystawę Fundusze europejskie dla dziedzictwa czy wydanie książki Johna Tunbridge’a Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie wieków.

Agata Wąsowska-Pawlik podkreśliła, że ERDK jest wspaniałą okazją do mówienia o tym, że dziedzictwo kulturowe jest ważne, budowania różnego rodzaju synergii i międzyinstytucjonalnej współpracy. Zauważyła też, że niezwykle ważnym dla MCK będzie dotarcie do różnych grup odbiorców – „nie tylko na wysokim C”, ale również tych, którzy na co dzień nie są gośćmi instytucji kultury czy dzieci i młodzieży, z myślą o których wydany zostanie Bestiariusz polski, przygotowany we współpracy z Wydawnictwem Dwie Siostry.

Ukazaniu mniej oczywistych – euroazjatyckich – związków Krakowa z cywilizacją osmańsko-turecką służyć będzie projekt Kraków jako most. To świadectwo żywego dialogu kultur – wzajemnego doświadczania i oddziaływania na siebie. W ramach tego projektu od 8 maja do 2 września MCK zaprezentuje publiczności wystawę unikatowych fotografii „Stambuł. Dwa światy, jedno miasto”, przedstawiającym przemiany metropolii i rozwój fotografii na przełomie XIX i XX wieku. Towarzyszyć jej będzie publikacja książki „Między Półksiężycem i Turanem. Europa Środkowa a świat Islamu i Wielkiego Stepu” Adama Balcera.

Rok 2018 to również rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach programu Niepodległa w październiku MCK otworzy zostanie ekspozycję Architektura niepodległości w Europie Środkowej zarysowującą przemiany kontynentu po 1918 roku oraz budowanie tożsamości i kreację wizerunku przez młode państwa. Wystawa, składająca się z oryginalnych planów i modeli założeń architektonicznych oraz fotografii i filmów z epoki, ukaże sposoby podejścia do przestrzeni, wzory ikonografii narodowej oraz pragnienie społecznego rozwoju państw europejskich. Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie publikacja 11 listopada 1918 jako miejsce pamięci Włodzimierza Borodziej, Macieja Górnego i Piotra Kwiatkowskiego.

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie podjęła się ponadto opisania Tysiąca skarbów Krakowa, które zilustrują dorobek historyczno-artystyczny miasta. Publikacja, która ukaże się jesienią tego roku, zawierć będzie materiał ilustracyjny wraz z dokładnymi opisami artefaktów.

Rok 2018 w Międzynarodowym Centrum Kultury zapowiada się naprawdę interesująco, a instytucja przygotowała dla swoich gości szereg jeszcze innych możliwości i atrakcji.

Plany MCK na 2018 rok
Konferencja prasowa: 24 stycznia 2018 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz