Talowski. Promocja książki Tadeusza Bystrzaka

30 stycznia w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbędzie się promocja książki pt. Talowski Tadeusza Bystrzaka. Tu publikacja poświęcona jednemu z najwybitniejszych polskich architektów przełomu XIX i XX wieku, „polskiemu Gaudiemu”.

„Talowski” – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Talowski” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Książka Tadeusza Bystrzaka w niezwykle atrakcyjnej formie zapełnia dotychczasową lukę w stanie wiedzy o Teodorze Talowskim – architekcie, dydaktyku i pełnokrwistej postaci schyłku CK Galicji – tygla narodów i kultur – zauważa dr hab. inż. arch. Jan Kurek, profesor Politechniki Krakowskiej. – Dziś, po latach przesiadując w kawiarniach Lwowa i Krakowa oraz krakowskiego Kazimierza – przystrojonych starymi meblami i bibelotami, a także spacerując ich ulicami zachwycamy się „duchem” i architekturą fin de sièclu, której współtwórcą był „niesforny” – wymykający się rutynie, projektowym modom i schematom formalnym – Talowski. Artysta ten konstruował romantyczny świat bajkowych form swojej architektury z własnego alfabetu znaków formalnych, wyekstrahowanego z europejskiej tradycji architektonicznej – zwłaszcza z romańszczyzny i gotyku. Nadto, zręcznie operując kontrastami w formowaniu elewacji i tektoniki brył, przy jednoczesnym mistrzowskim „rysunku” rzeźbiarskich detali, kreował swój i… nasz świat – świat pełen marzeń i dziecięcych tajemnic…

Z kolei prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko dodaje:

Autor dokona, pierwszą na taką skalę w Polsce, kwerendę archiwalną, ikonograficzną, sięgając do zasobów dokumentacyjnych nie tylko Galicji, ale i innych prowincji byłej c. i k. Monarchii (…). Z jednej strony omawiana praca jest wyczerpującym katalogiem dzieł Talowskiego i alchemii jego sztuki. Z drugiej – jest to autorski komentarz na temat kultury architektonicznej nie tylko samego Talowskiego, ale również i jego czasów. I właśnie niesłychanie staranna edytorsko książka, budzi uznanie i respekt, zwłaszcza w obliczu faktu, że bez wątpienia książka jest wydawniczym ewenementem. Jest bowiem i może stać się, dzięki anglojęzycznemu zasięgowi dziełem promującym dziedzictwo polskiej kultury architektonicznej i artystycznej, tym samym lokującym się w rodzinie europejskiego patrymonium.

„Talowski” Tadeusza Bystrzaka (źródło: materiały prasowe)

„Talowski” Tadeusza Bystrzaka (źródło: materiały prasowe)

(…) Architektura i działalność Teodora Talowskiego zafascynowały krakowskiego artystę Tadeusza Bystrzaka na tyle, że w swoich poszukiwaniach śladów twórczości i życia architekta dotarł on praktycznie do wszystkich miejsc, w których ten tworzył. Wędrówka nie ograniczyła się jedynie do terenów dawnej Galicji (obecnie Polska i Ukraina) – Tadeusz Bystrzak nie pominął także innych miejsc, w których powstawały budowle według projektu Talowskiego, a więc ziem dawnego Królestwa Polskiego, a nawet adriatyckiej wyspy S. Catharina, znajdującej się obok miasta Rovinj w Chorwacji. Z jego pasji badawczej wyrosła niniejsza książka, która jest najpełniejszą jak dotąd prezentacją dzieł Talowskiego i stanowi ważny krok w studiach nad dorobkiem tego jednego z najważniejszych twórców w dziejach architektury polskiej – podsumowuje dr Zbigniew Beiersdorf.

Tadeusz Bystrzak (ur. 1954 w Słupsku) – artysta, malarz, rzeźbiarz, projektant wnętrz, absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pasjonat twórczości Teodora Talowskiego.

Album powstał przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Krakowie, Polskiej Akademii Umiejętności, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa oraz Wydawnictwa Attyka.

Promocja książki Talowski Tadeusza Bystrzaka
30 stycznia 2018 roku o godzinie 17.00
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie

Dodaj komentarz