Sztambuch Michała Jagiełły w Katowicach

W Bibliotece Śląskiej 1 lutego odbędzie się promocja książki Sztambuch Michała Jagiełły i spotkanie z Rafałem Monitą.

Promocja książki „Sztambuch Michała Jagiełły” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Promocja książki „Sztambuch Michała Jagiełły” – plakat (źródło: materiały prasowe)

To wyjątkowa pozycja zawierająca wspomnienia poświęcone Michałowi Jagielle – pisarzowi, poecie, taternikowi, ratownikowi górskiemu i wieloletniemu dyrektorowi Biblioteki Narodowej. Wspominają go nie tylko ludzie gór, ale także poeci, pisarze i uczeni.

Michał Jagiełło był związany z Biblioteką Śląską, w której przez kilka lat prowadził Salon Literacki – cykl spotkań z wybitnymi twórcami polskiej literatury. Jego przyjazdy do Katowic stały się tradycją, którą w publikacji przedstawili prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej i Magdalena Skóra – zastępca dyrektora ds. książnicy.

Swoimi wspomnieniami dzieli się także wydawca książki Rafał Monita – muzyk i menadżer kultury, założyciel Oficyny Artystycznej Astraia. Nakładem tego wydawnictwa w 2012 r. ukazał się poetycki album Tatry. Koncert na dwóch Michała Jagiełły i Krzysztofa Wojnarowskiego.

Promocja książki Sztambuch Michała Jagiełły
1 lutego 2018 roku o godzinie 17.00
Biblioteka Śląska w Katowicach

Dodaj komentarz