Place Warszawy (do odzyskania)

W Warszawie realizowany jest projekt Place Warszawy (do odzyskania) – trzyletnie przedsięwzięcie badawcze prowadzone przez Fundację Puszka w partnerstwie z Fundacją Bęc Zmiana i dofinansowane przez Urząd m.st. Warszawy. W jego ramach powstał między innymi portal o placach Warszawy.

Plac Europejski w Warszawie, fot. Maciej Kruger (źródło: materiały prasowe)

Plac Europejski w Warszawie, fot. Maciej Kruger (źródło: materiały prasowe)

Portal Place Warszawy powstał dzięki wysiłkowi zespołu 27 placologów i placopraktyków. Gromadzi i udostępnia wiedzę zebraną w ramach projektu Place Warszawy (do odzyskania), polegającym na wszechstronnym badaniu placów, ich historii, obecnej kondycji, potencjałów i słabych stron, a w efekcie ma prowadzić do włączenia ich do debaty o mieście, a także ożywienia jako przestrzeni publicznych.

Nie ma żadnej prawidłowości, która łączyłaby warszawskie place – taką wspólną cechą nie jest ani kształt, ani położenie, ani zagospodarowanie, ani wyposażenie. Połączone w konstelacje siatką ulic, wpisują się w miasto swoim charakterem – wyjątkowym, choć nie idealnym. Wnioskiem z analizy 30 z ponad 60 warszawskich placów jest potwierdzenie intuicji, że ich główną cechą jest przypadkowość. Właśnie ten brak prawidłowości badacze potraktowali jako regułę – dającą dużo wolności, przyzwalającą na projektowanie incydentem, sankcjonującą paradoks jako budulec.

Kiedy patrzymy na place, to tak, jakbyśmy patrzyli na całe miasto – dlatego właśnie chcieliśmy poznać te przestrzenie, a wyniki badań pokazujemy na portalu-mapie – mówią autorzy projektu.

Place Warszawy (do odzyskania) – logo (źródło: materiały prasowe)

Place Warszawy (do odzyskania) – logo (źródło: materiały prasowe)

Są to między innymi:

  • opisy 30 placów z perspektywy historyczno-varsavianistycznej, czyli żywe opowieści o ich niegdysiejszym życiu codziennym, uwarunkowaniach lokalizacji, symbolice, zmieniających się w toku zawieruchy dziejowej nazwach, funkcjach i zmianach morfologicznych,
  • 365 zdjęć placów, w tym panoram i zdjęć archiwalnych,
  • analizy 11 obszarów badawczych (definicja placu, jego granice, kompozycja urbanistyczna, zieleń i woda, transport, sztuka, barwy, faktury i światłocień, użytkowanie, plany miejscowe, budżet partycypacyjny, paradoksy).

Place Warszawy (do odzyskania)
Projekt na lata od 2017 do 2019
Warszawa

Dodaj komentarz