Tożsamość, erotyka i polityka

Rozmowa Pawła Leszkowicza i Daniela Rycharskiego poświęcona będzie roli sztuki wobec sytuacji osób LGBT we współczesnej Polsce. Na arenie międzynarodowej w ostatniej dekadzie obserwujemy znaczący postęp w obszarze praw obywatelskich, jak i ekspresji kulturowej osób nieheteroseksualnych, a jednocześnie nasilają się represje i nowe wykluczenia.

Daniel Rycharski, „Krzyż”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Daniel Rycharski, „Krzyż” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kolejne kraje legalizują związki partnerskie, otwierają się różne religie, organizowane są liczne wystawy sztuki queer, czasy marginalizacji i niewidzialności odchodzą w przeszłość. Tymczasem w Europie Wschodniej, pod wpływem Rosji i religijnego fundamentalizmu, zwiększa się homofobia, cenzura ogranicza wolność wypowiedzi, wycofanie w prywatność staje się strategią przetrwania jak w czasach totalitaryzmów. Rola kultury i praw osób LGBT bardzo silnie uzależniona jest od lokalnego kontekstu, a w perspektywie międzynarodowej zawieszona jest pomiędzy nową emancypacją i dawną opresją, w zależności od miejsca, gdzie się tworzy i żyje. Zastanowimy się, jak ta sytuacja artystyczna, polityczna i osobista wygląda u nas, jakie są strategie artystyczne, wystawiennicze i społeczne. Czy sztuka lub wizualny aktywizm mogą odegrać jakąś rolę wobec martwego punktu, w jakim utknęły prawa obywatelskie i miłosne mniejszości w Polsce?

Paweł Leszkowicz i Daniel Rycharski

Dialogowanie historyków sztuki i artystów to cykl spotkań prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i zaproszonych przez nich artystów. Tematy poszczególnych spotkań – nawiązujące do programu aktualnych wystaw w Galerii Miejskiej Arsenał – staną się punktem wyjścia do rozmowy o sztuce, wystawiennictwie czy krytyce, w której istotną rolę odegra skonfrontowanie dwóch perspektyw patrzenia, rozumienia i mówienia o sztuce – historyków sztuki i artystów. Tym razem rozmawiać będą: dr Paweł Leszkowicz (historyk sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki) i Daniel Rycharski (artysta, aktywista środowiska LGBTQ).

Tożsamość, erotyka i polityka – sztuka LGBTQ teraz!
Spotkanie z cyklu Dialogowanie historyków sztuki i artystów
Rozmawiają: Paweł Leszkowicz, Daniel Rycharski
Organizatorzy: Galeria Miejska Arsenał, Instytut Historii Sztuki UAM
18 stycznia 2018 roku, godz. 18.00
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Dodaj komentarz