• 2018-01-15

Dyskusja EKRANów: Nie-ludzkie kino

Czy ludzki wynalazek, jakim jest kino, może wykroczyć poza antropocentryczną perspektywę, dominującą od początków jego istnienia? Czy jesteśmy w stanie otworzyć się na nie ludzkie przestrzenie, byty i doświadczenia, tym samym przekraczając tradycyjne narracje, podporządkowujące sposoby przedstawiania i widzenia świata figurze homo sapiens?

„Serce psa”  (źródło: materiały prasowe)

„Serce psa” (źródło: materiały prasowe)

Odpowiedzi na te i im pokrewne pytania szuka współczesna humanistyka, ale także samo kino, eksperymentujące i badające nowe sposoby splatania tego, co ludzkie i nie ludzkie. Procesy te stały się także tematem najnowszego wydania czasopisma „EKRANy”, które wraz z U–jazdowskim ma przyjemność zaprosić na dyskusję poświęconą związkom współczesnego kina oraz posthumanizmu.

W trakcie spotkania będziemy mogli wspólnie zastanowić się między innymi nad tym, w jaki sposób kino eksperymentalne poszerza granice i sposoby mówienia o naturze, jakie są ograniczenia i możliwości technologii w ukazywaniu nie ludzkiej perspektywy, a także jak rozwój kina cyfrowego zamienia samo medium filmu w hybrydyczny splot czynnika ludzkiego i technologicznego.

W rozmowie wezmą udział: Kamil Kalbarczyk – filmoznawca, doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, Michał Matuszewski – kurator programu filmowego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Marta Stańczyk – redaktorka czasopisma „EKRANy”, doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, a spotkanie poprowadzi Bolesław Racięski – filmoznawca związany z „EKRANami”, doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, autor podcastu o tematyce filmowej Ścieżka dźwiękowa.

Serce psa to wizualny esej Laurie Anderson to epitafium dla Lolabelle – psa artystki. Film prowokuje pytanie, czy jest możliwe kino z nie ludzkiej perspektywy, czy zwierzęta (albo inni nieludzie) mogą być podmiotem filmu.

Serce psa. Dyskusja Ekranów Nie-ludzkie kino
17 stycznia 2018 roku, godz. 18.30
CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

Dodaj komentarz