Digitalizacja szklanych negatywów

W 2017 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Badanie polskich strat wojennych, przeprowadziło digitalizację 700 szklanych negatywów, wykonanych przed 1945 rokiem w okresie działalności gdańskiego Muzeum Miejskiego. Stanowią one część unikatowej kolekcji, dokumentującej m.in. przedwojenne zbiory muzeum, widoki Gdańska i okolic czy zabytki gdańskich kościołów.

Aelbert Jacobsz Cuyp (1620-1691), „Krajobraz z krowami”; dawne zbiory Muzeum Miejskiego w Gdańsku, obiekt zaginiony, fot. © Archiwum MNG  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aelbert Jacobsz Cuyp (1620-1691), „Krajobraz z krowami”; dawne zbiory Muzeum Miejskiego w Gdańsku, obiekt zaginiony, fot. © Archiwum MNG (źródło: materiały prasowe organizatora)

W 2015 roku w ramach Projektu digitalizacji zbiorów MNG – szklane negatywy wykonano już digitalizację 1000 z nich. Materiał zdjęciowy, jaki wówczas uzyskano, okazał się niezwykle pomocny przy pracach nad identyfikacją utraconych dzieł malarstwa z kolekcji Muzeum Miejskiego, jakie prowadziła kustosz Helena Kowalska, wieloletni pracownik biblioteki i archiwum MNG. Wyniki jej badań zostały zebrane w opracowaniu Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku, Seria Nowa, t. 1.: Malarstwo, którego wydanie jest finansowane ze środków MKiDN w ramach programu Badanie polskich strat wojennych.

Digitalizacja kolejnych 700 negatywów stanowiła kontynuację rozpoczętych w 2015 roku działań i dostarczyła niezwykle ciekawych materiałów badawczych. Utrwalone na szkle fotografie ukazują m.in. obiekty ze zbiorów Muzeum Miejskiego (w tym zaginione), widoki Gdańska i okolic (m.in. Pelplina), zabytki z kościołów, szkice, rysunki i plany architektoniczne, jak również reprodukcje z albumów o sztuce.

W ramach projektu digitalizacyjnego wybrane negatywy zostały odpowiednio przygotowane przez konserwatora, a następnie zeskanowane. Wykonane odwzorowania poddano obróbce graficznej oraz opracowano pod względem merytorycznym. Efekty projektu zostaną opublikowane w Internecie (m.in. w internetowym katalogu zbiorów MNG Cyfrowe Zbiory MNG oraz na stronie www), co umożliwi łatwiejszy dostęp do tych cennych materiałów wszystkim zainteresowanym. W kolejnych latach Muzeum Narodowe w Gdańsku ma w planach dalsze prace związane z badaniem strat wojennych, w tym digitalizację przedwojennych klisz.

Projekt digitalizacji szklanych negatywów zrealizowany został dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Badanie polskich strat wojennych.

Digitalizacja szklanych negatywów
Muzeum Narodowe w Gdańsku

Dodaj komentarz