Dziecięca recepta na Lacherta

Od 16 do 26 stycznia 2018 roku Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat na cykl warsztatów Recepta na Lacherta towarzyszących wystawie Awers/Rewers. Architekt Bohdan Lachert.

Z ekspozycji „Awers/Rewers. Architekt Bohdan Lachert” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Z ekspozycji „Awers/Rewers. Architekt Bohdan Lachert” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W trakcie cyklu spotkań uczestnicy poznają wybrane aspekty twórczości Bohdana Lacherta, a na bazie zdobytej wiedzy wykonają prace warsztatowe. Zobaczą, jakie innowacyjne materiały budowlane wykorzystywał architekt w swoich projektach (zajęcia Faktura), poznają również inspiracje Lacherta sztuką neoplastycyzmu, które zaowocowały charakterystyczną dla niektórych jego prac kolorystyką (zajęcia Kolor) oraz konstruktywizmu, o czym świadczyły tworzone przez niego architektoniczne fotokolaże (zajęcia Fotomontaż). W programie przewidziano też wirtualną wycieczkę do prywatnego domu artysty, gdzie dzieci poznają niecodzienny sposób kolekcjonowania przez Bohdana Lacherta pamiątek z licznych wojaży (zajęcia Pamiątka z podróży).

Inspirację dla warsztatu Pamiątka z podróży stanowi zachowana dekoracja w domu własnym Bohdana Lacherta przy ulicy Katowickiej 9 w Warszawie. Architekt wmurowywał w ścianę komina pamiątki przywiezione z podróży, np. fragmenty ceramiki. Podczas warsztatów uczestnicy stworzą wspólnie techniką asamblażu w masie ceramicznej wielką kompozycję złożoną z fragmentów przedmiotów i materiałów kojarzących się im z ich wakacjami (m.in. muszle, fragmenty map, sznurki).

W trakcie zajęć Fotomontaż uczestnicy dowiedzą się, co to jest fotomontaż i do jakich celów był on wykorzystywany przez artystów awangardowych. Następnie, nawiązując do twórczości Bohdana Lacherta i grupy Praesens, stworzą prace wykonane tą techniką.

Podczas warsztatu Faktura wystawa Bohdana Lacherta będzie punktem wyjścia do rozważań nad rolą materiału budowlanego i jego faktury w architekturze. Następnie dzieci wspólnie z prowadzącymi zastanowią się, jak odpowiednio dobrana faktura oddziałuje na odczuwanie architektury. W części warsztatowej uczestnicy uzupełnią tekturowe „fasady” okładzinami wykonanymi przez siebie techniką frotażu.

Punktem wyjścia do warsztatów Kolor będzie kolorystyka wywodząca się z neoplastycyzmu, wykorzystywana przez Bohdana Lacherta w projektach architektonicznych oraz dizajnie. Posługując się zasadami De Stijlu uczestnicy warsztatów zbudują formy przestrzenne z tekturowych płaszczyzn w kolorach charakterystycznych dla twórczości Bohdana Lacherta.

Za koncepcję oraz prowadzenie zajęć odpowiadają Agnieszka Gola i Patrycja Mazurek z Działu Edukacji Muzeum Architektury we Wrocławiu. Szczegóły dotyczące terminów oraz zapisów dostępne są na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Recepta na Lacherta
Od 16 do 26 stycznia 2018 roku
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR