Fragmenty wertykalne Urszuli Ślusarczyk

W toruńskiej Galerii Sztuki Wozownia 12 stycznia odbędzie się wernisaż wystawy Fragmenty wertykalne Urszuli Ślusarczyk.

Urszula Ślusarczyk, „XXV”, mixed media, płótno, 30 x 30 cm, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Urszula Ślusarczyk, „XXV”, mixed media, płótno, 30 x 30 cm, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Twórczość Urszuli Ślusarczyk od kilkunastu lat rozwija się w oparciu o powtarzające się motywy i koncentruje wokół kwestii, takich jak m.in. natura medium malarskiego. Płaskość i „(nie)przezroczystość” obrazu jest dla artystki punktem wyjścia do jego dekonstrukcji, a redukcja stosowanych przez nią środków sprzyja konstytuowaniu się w jej malarstwie nowego wymiaru przestrzeni.

W tekście do katalogu wystawy Fragmenty wertykalne Roman Lewandowski pisze:

Sądząc po prezentacjach prac artystki na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, (…) twórczość artystyczna Urszuli Ślusarczyk jest – w moim przeświadczeniu – czynieniem widzialnym tego, co niewidzialne, próbą nadania transparentności czy wręcz przeniknięcia w to, co we współczesnym malarstwie jest najbardziej oporne i nieprzezroczyste – w medium obrazu.

Urszula Ślusarczyk, urodzona w 1968 roku, jest absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wicedyrektor ds. artystycznych i naukowych Instytutu Sztuk Pięknych UJK oraz Kierownik studiów doktoranckich. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatorka konferencji i wystaw problemowych jest autorką ponad 30 wystaw indywidualnych oraz uczestniczką kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią.

Prezentowany przeze mnie zestaw prac stanowi efekt próby pogodzenia ze sobą (…) elementu racjonalnego z duchowym – deklaruje artystka. – Forma jest (…) usytuowana na styku tego, co realistyczne i abstrakcyjne i stanowi próbę przełamywania dychotomii i poszukiwania zagubionego poczucia jedności i pełni. Przestrzeń obrazu to przede wszystkim przestrzeń ciszy, która staje się okazją do swego rodzaju »uobecnienia sensu«. Ten rodzaj postawy twórczej zorientowany jest na rozpoznanie natury ludzkiej, w całej jej złożoności. Integralny sposób postrzegania człowieka wraz z jego potrzebami, również takimi, jak odnajdywanie ładu i poczucia sensu, dokonuje się w odniesieniu do osi czasu, co znajduje wyraz w wertykalnych kompozycjach prac.

Urszula Ślusarczyk: Fragmenty wertykalne
Od 12 stycznia do 18 lutego 2018 roku
Wernisaż: 12 stycznia o godzinie 18.00
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz

Sonda

Kolekcjonuję:

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Zobacz archiwum

Konkursy

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR