Tychy – przeszłość – dziś

Muzeum Miejskie w Tychach w 2017 zainaugurowało projekt Tychy – przeszłość – dziś. Sztuka dla lepszego życia. To za jego sprawą w mieście pojawiły się artystyczne interwencje, mural i rzeźba. Muzeum organizowało też debaty, wycieczki i warsztaty, których celem była refleksja nad istnieniem sztuki w przestrzeni miasta. Wystawa wieńcząca tę część projektu, zatytułowana Dowody na nieistnienie dotyka historii Tychów, bardziej i mniej znanych miejskich artefaktów, a także zasłyszanych wspomnień, legend i mitów.

Fot. Zygmunt Kubski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Zygmunt Kubski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa, jak cały projekt jest zakorzeniona w przeszłości miasta – mówi Stanisław Ruksza, kuratory ekspozycji – Złożona ze słów, opowieści, obrazów, obiektów i filmów stanowi rodzaj anarcheologii i układa się w gabinet śledztw niedopowiedzianych historii miasta i jego melancholijnych stanów. W przywołanych przez artystów pracach zasłyszane od mieszkańców i wyjęte z archiwów fakty mieszają się z wymyślonym obrazem miasta, tworzącym dla niego nowe interpretacje, hipotezy i mity.

W prezentowanych na wystawie eksponatach przenikają się archiwalia, znaleziska i ich współczesne interpretacje. Wspomnienia dynamicznej rozbudowy miasta zderzone zostają z odkryciami archeologicznymi, tak jak losy wznoszenia i dekonstrukcji ZEG-u przeplatają się z eksploracją wczesnośredniowiecznego cmentarzyska z Cielmic.

Maciej Cholewa – w twórczości korzysta z różnych mediów artystycznych, tworząc instalacje, obiekty, video. W ostatnich realizacjach bazuje na autorskich tekstach literackich. Skupia się na zagadnieniach związanych z interpretacją tekstów kultury oraz zawartymi w nich koncepcjami związanymi z szeroko pojętą widmowością, ciągłością i śmiercią. Często nawiązuje do charakterystycznego sposobu narracji pojawiającej się w realizacjach dokumentalnych. Stosuje świadomą konfabulację i przetworzenie zasłyszanych historii oraz kontekstów lokalnych. Uczestniczył w wielu wystawach w Polsce i za granicą. Jego prace były prezentowane m.in w CSW Kronika w Bytomiu, Galerii Piktogram w Warszawie, Galerii Potencja w Krakowie, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galerii JEDNA/DRUGA w Szczecinie, Galerii Szara Kamienica w Krakowie, Art Main Station by mia we Wrocławiu, Galerii Szara w Katowicach, Galerii Księgarnia/Wystawa w Krakowie, Przeglądzie Sztuki Survival we Wrocławiu, Rondzie Sztuki, Zbrojowni Sztuki.

Małgorzata Szandała – zajmuje się instalacją site-specific, interwencjami w zastanej przestrzeni, tworzy obiekty. Interesują ją strategie subwersywne, sztuka kontekstualna. Uczestniczyła w programach rezydencyjnych m.in. w Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop w Niemczech, Imprimerie – atelier pour arts et sciences w Bazylei (Szwajcaria), Artist-in-Residence w Harlech w Walii oraz w Honefoss w Norwegii. Jej prace prezentowane były w ramach kilkudziesięciu wystaw w Polsce i zagranicą (m.in. Galeria Działań w Warszawie, Kronika w Bytomiu, Field Projects Gallery w Nowym Yorku, Chelsea College of Arts w Londynie, Vienna Künstlerhaus, Museum Angewandte Kunst w Wiedniu, Musashino University of Art w Tokio, Korea Foundation Cultural Center w Seulu, Museum of Art w Timisoarze). Obecnie pracuje w ASP w Katowicach.

Wystawa jest kontynuacją projektu Tychy – przeszłość – dziś. Sztuka dla lepszego życia. To cykl działań obejmujących dyskusje, spacery i realizacje artystyczne realizowany w 2017 roku w przestrzeni miasta. Celem projektu jest namysł nad współczesnym obliczem sztuki w przestrzeni publicznej, a także nad jej rolą dla mieszkańców miast. Kuratorami projektu byli Michał Kubieniec i Stanisław Ruksza, a działanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dowody na nieistnienie. Maciej Cholewa, Małgorzata Szandała
Kurator: Stanisław Ruksza
Od 12 stycznia do 28 lutego 2018 roku
Dawna Młótowna, Muzeum Miejskie w Tychach

Dodaj komentarz