Barbara Hubert i Andrzej Cieszyński w BWA Rzeszów

W rzeszowskim Domu Sztuki otwierają się dwie nowe wystawy. Na górnej sali zaprezentowane będą prace rzeszowskiej malarki Barbary Hubert pt. Full Moon, na sali dolnej zaś będzie można obejrzeć twórczość przemyślanina Andrzeja Cieszyńskiego. Jego wystawa o tytule Rysuje i maluje składać się będzie z malarstwa i rysunku.

Andrzej Cieszyński, „Musza żółta”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Andrzej Cieszyński, „Musza żółta”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Barbara Hubert – urodzona w 1974 roku w Rzeszowie. Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: przez pierwsze trzy lata uczyła się w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego, a później w pracowni prof. Leszka Misiaka, gdzie w 1999 roku uzyskała dyplom. Obecnie jest nauczycielką malarstwa i rysunku w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Zorganizowała 43 wystawy indywidualne oraz udział w ponad 80 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Wystawa prezentowana w rzeszowskim BWA jest pierwszą pokaźną prezentacją twórczości artystki, którą nazwała Full Moon. Obok cyklu obrazów inspirowanych zjawiskiem obecności księżyca w naszym układzie słonecznym Barbara Hubert prezentuje kilka innych cykli obrazów pokazujących szerokie spektrum jej zainteresowań i inspiracji. O jej dorobku pisze we wstępie do katalogu z wystawy Sebastian Łańcucki: „…Prezentowany dorobek urzeka i intryguje. Obrazy przyciągają oryginalną formą artystycznych wizji, ale również wciągają w intelektualną grę interpretacji i rozważań. Pobudzają do przywoływania własnych skojarzeń, dzięki którym staramy się rozwikłać treściowe zagadki, oparte na skojarzeniach, pamięci, obrazach, naznaczonych pięknem i enigmatyczną aurą. Magnetyzujące imaginacje, urzekające bogactwem treści i formy, a jednocześnie tak mocno tkwiące w otaczającej rzeczywistości…”.

Andrzej Cieszyński – urodził się w 1962 r. w Przemyślu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Hermana w 1988 r. W czasie studiów realizował pokazy w Galerii Kont, Galerii Białej w Lublinie (grupa Riders of the Lost Black Volga). Ma w dorobku 14 wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 60 zbiorowych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Dla Andrzeja Cieszyńskiego wydaje się że rzeczywistość jest zagadką, gdzie przedmioty stanowiąc poznawcze wyzwanie, są obiektem malarskiego pożądania i niespokojnie domagają się ostatecznego zdefiniowania. Istotę rzeczy i zjawisk, którą przy tym poszukuje, pragnie odnaleźć poza ich fizycznością, intuicyjnie przeczuwając ją w podskórnych i niewidocznych obszarach doznań i przeżyć, które wyzwalane są w kontakcie z konkretem. Rozpoczynając malarską wędrówkę od zjawiskowej powierzchni przedmiotu, poprzez optyczną impresję o dużym stopniu nasycenia emocjonalnego, odkrywa zaskakujący paradoks wewnętrznej jego postaci – Piotr Wójtowicz.

Barbara Hubert. Full Moon
Andrzej Cieszyński. Rysuję i maluję
Od 18 stycznia do 18 lutego 2018 roku
BWA Rzeszów

Dodaj komentarz