• 2018-01-05

W stronę zoopolis

5 stycznia w galerii Dizajn BWA we Wrocławiu odbędzie się wykład Dariusza Gzyry pt. W stronę zoopolis – od projektu do realizacji, towarzyszący wystawie Zoepolis. Dizajn dla roślin i zwierząt.

Okładka książki „Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Okładka książki „Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zwierzęta pozaludzkie są najliczniejszą z wykluczonych i poddanych opresji grup. Jak zauważają autorzy książki Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights, Sue Donaldson i Will Kymlicka, współczesny ruch prozwierzęcy jest w impasie. Pomimo niekwestionowanych osiągnięć teoretycznych, nie stał się w dostatecznym stopniu sprawczy – nie zmienił znacząco statusu zwierząt. Koncepcja zoopolis, sprawiedliwej, międzygatunkowej wspólnoty, ma być próbą wyjścia z tej sytuacji. Zoopolis zawiera projekt gruntownej zmiany kulturowej, kreślący wizję upodmiotowienia zwierząt, czego konsekwencją byłby koniec przemysłów, które je eksploatują – rewizja instytucjonalnych i osobistych praktyk społecznych.

Książka jest próbą nowego odczytania znanych w filozofii politycznej w kontekście relacji międzyludzkich pojęć obywatelstwa, suwerenności i rezydentury. Ich adaptacja dla nowego kontekstu ma ułatwić budowanie pomostu od teorii do praktyki. Innymi słowy: nowy aparat pojęciowy debaty publicznej dotyczącej relacji człowieka z resztą zwierząt ma umożliwić przejście ze sfery filozofii moralności do polityki – silnie ugruntowanej w rzeczywistości społeczno-politycznej.

Czy ten ambitny projekt ma szanse powodzenia? Czego potrzebujemy, by go zrealizować? Czy sztuka może i czy powinna pomagać w budowaniu nowej, międzygatunkowej wspólnoty?

Mechanizmy opresji, wykluczenia, ale i zasady budowania wspólnoty, przekraczają granice gatunków. Z pewnością więc te same umiejętności, które musielibyśmy zwiększyć lub nabyć, aby stworzyć sprawiedliwą i stabilną wspólnotę międzygatunkową, mają zastosowanie w relacjach międzyludzkich.

Wykład wygłosi Dariusz Gzyra – doktorant Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, publicysta, działacz społeczny. Kierownik Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Etycznego. Członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor naukowy działu etyka praw zwierząt interdyscyplinarnego rocznika naukowego Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. Współautor książki Filozofia wobec świata zwierząt. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W stronę zoopolis – od projektu do realizacji
Wykład Dariusza Gzyry
5 stycznia 2018 roku o godzinie 18.00
Galeria Dizajn BWA we Wrocławiu

Dodaj komentarz