Multimedialny performance Alessandro Olla

Poznańskie Centrum Kultury Zamek zaprasza 30 stycznia na multimedialny performance Tutaj, nie teraz (Aqui no ahora) Alessandro Olla.

Alessandro Olla, „Tutaj, nie teraz”, fot. Andrea Loria Photography (źródło: materiały prasowe organizatora)

Alessandro Olla, „Tutaj, nie teraz”, fot. Andrea Loria Photography (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tutaj, nie teraz to multimedialny performance czerpiący z estetyki i dramaturgii Davida Lyncha. Celem projektu jest poszukiwanie granic między snem a jawą na płaszczyźnie wypełnionej wizją oraz abstrakcyjnymi myślami. Z wykorzystaniem tańca, teatru, wideo oraz muzyki, Aqui no ahora kontynuuje artystyczną hybrydyzację środków tak, że granice zupełnie zostają zatarte. Przedstawienie wypełnione jest 11. niezależnymi mikro-performances. Każdy z nich jest zdefiniowany przez swoją estetykę i nastrój, kolejność ich prezentacji może być za każdym razem inna.

Alessandro Olla ukończył klasę kompozycji i fortepianu w Konserwatorium w Cagliari. Dziś jest tam wykładowcą. Jego twórczość skupia się na sztuce performatywnej i muzyce konkretnej. Występował na scenach wielu galerii oraz muzeów, takich jak: MACBA (Museu d’Art Contemporani Barcelona, 2007), BAC (Londyn, 2007), GRIM (Centre Montévideò Marseille, 2005), Accademia d’Arte Contemporanea (Siracusa, 2000), Théatre Daniel Soriano (Dakar, 2004), The Luggage Gallery (San Francisco, 2004), Voz Alta (San Diego, 2004). Od 1989 udziela się aktywnie tworząc muzykę dla spektakli oraz współpracując z jednymi z najważniejszych włoskich reżyserów, takich jak: Marco Carniti, Dario Fò, Marco Parodi, Dacia Maraini.

Alessandro Olla, Tutaj, nie teraz
30 stycznia 2018 roku, godz. 19.30
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR